Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
 

 

 

 
 
 
International  Banking Cartel
 

 

*

International Banking Cartel

 

Hatásos fegyver
 
 
 
A japán militarizmus szelleme, a gyűlölet  taktikája, túlélte a második világégést a zsidók körében.
Az izraeli terrorállam léte csak a zsidók számára jelent pozitívumot, de a világ népei számára nem.
 
Minden csak nézőpont kérdése, ezért nem is érdemes kutatni, hogy kinek van igaza.
Az egyik ember így látja a dogokat, a másik úgy.
De akárhogy is látják, a tények makacs dolgok, melyeket akaratuk ellenére nem lehet megváltoztatni.
 
Tény, hogy az izraeli terrorállam hetven évi fennállása alatt sohase törekedett békére azokkal, akik szülőföldjüket üres kézzel védelmezve szálltak szembe a fasizmus egyik formájával, a cionizmussal.
 
Minden ember élete csak annyit ér, amennyit használni tud.
 
A zsidók szempontjából vizsgálva a dolgot, önmagukat nagyon fontos és hasznos "népnek" tartják.
A gyakorlatban, a zsidó isten választott népe nem egyéb mint terrorista mafia, a gyűlölet és bosszú társadalma, mely más népek alávetésén fáradozik.
Ugyanis valódi, értékteremtő, fáradságos munkát nagyon kevés zsidó végez, a többi csak az emberi civilizáció haszontalan parazitája.
 
Ha racionális módon kell megfogalmazni a zsidóság lényegét, maguk a zsidók se tudnak egyetérteni a kétesértékű eredményben, mely az emberiség egyik legnagyobb szégyene.
 
A zsidóság nem nép. Mert ugyan hányféle zsidó is létezik? Annyiféle, ahány nép között élnek.
Németül kifejezve; " russische jid", (russische Jude) "schwitzer jid", "nigger jid", stb.
 
Mivel a zsidó vallás nem térítő vallás, s aki nem zsidónak született, nem is válhat zsidóvá - ha csak nem lesz egy zsidó férfi felesége és sok tanulás után a jeruzsálemi rabbinátus előtti vizsgával nem bizonyít. A zsidóvá válás folyamata egy esztendeig tart s mindenféle ókori hókusz-pókusz babonaságot kell elsajátítani, amitől egyik fél se lesz se okosabb, se boldogabb.
 
Iránból a kilencvenes években sok zsidó menekült el Bécsen keresztül, akiket arcvonásaik alapján Bécsbe látogatott szegény perzsáknak lehetett tartani. Tehát az arcvonások etnikai jegyeket viselnek, s ha lesznek japán és kínai zsidók, azok is sárgák és ferdeszeműek lesznek.
Ez pedig azért lehetséges, mert az ott élő népekkel keverednek, vagyis az általuk nem embernek tartott gojokkal.
 
A zsidóság filozófiája bár pragmatikus, de eleve irracionális. Minden ami nekik jó, az csak zsidó eredetű lehet.
Ami előnyös, az pragmatizmus, ami hátrányos, azt tiltja a vallásuk, - egy ókori, idióta hiedelem, amiben csak zsidók hisznek, de mások nem.
Útálatos történelmük folyamán a zsidókat   hiteltelenné tette jellemtelenségük, az örökkévalóságnak emelt de megvetés céljává vált, omladozó emlékműveikkel együtt.
 
Ha a zsidóságot nem zsidó szempontokból vizsgáljuk, villámgyorsan kiderülhet, hogy a zsidók léte más népek számára közömbös, vagy ellenszenves.
- Ugyan, miért ne lehetnének a zsidókkal szemben előnyben más népek, ha azok sokkal több hasznot jelentenek az emberiségnek, mint azok, akik csak követelőznek, s raffinált trükkökkel, kiforgatott jogi értelmezéssel vagy erőszakkal szerzik meg mások tulajdonát, ami már "bezsebelésre kész" s nem kell érte megdolgozni.
 
A dolgoknak nem zsidó szempontból való vizsgálatát az indoktrinált zsidók automatikusan antiszemitizmusnak mondják, mert ez a séma szolgálja legjobban érdekeiket.
 
Izrael biztonságot követel magának, de ugyanezen biztonsághoz való jogot nem hajlandó más népeknek elismerni és gyakorlatilag megtartani.
Tehát ami másnak nem jár, az a zsidóknak se jár, lehetnek akármilyen "választott népe a zsidó istennek", mely nem azonos a teremtö Istennel.
 
- Istennek nincs zsidó népe.
Isten nem teremtett se fasisztát, se bolsevikot, se nácit, se gyilkost, se cionistát.
 
Izrael biztonságára csak az embertelen bánásmóddal teljes jogfosztottságba taszított palesztin nép adhat garanciát - ha ez lehetséges - de a bűnözővé vált izraeli terrorállamot más népek nem fogják megvédeni a palesztinok kárára.
Idegen érdekek képviselői nem egyebek idegenek bolondjainál.
 
A béke kizárólag egyetlen módon lehetséges; Palesztina teljes felfegyverzésével.
 
A Nemzetközi Bank Kartell az egyenlő esélyteremtésért küzd, amit semmiféle  terrorállam elmebajos demagógiája nem tud kisiklatni.
 
A Közel-keleti békét és politikai egyensúlyt nem az  izraeli atomfegyverek szavatolják.
A zsidó atombombák csak arra valók, hogy másokat fenyegessenek, s félelemben tartsanak. De aki a szadista zsidók  brutalitásától annyit szenvedett mint többek közt a palesztin nép is, az előbb-utóbb megtanul nem félni.
Hogy a palesztin fegyverek mire tanítják meg az ellenük irányuló cionista terrorgépezetet, azt az érintettek meg fogják tapasztalni.
 
A palesztin népírtás, a gyilkosságok, a psychoterror s az állandó  fenyegetettség állapota felszámolására, a Nemzetközi Bank Kartell Főtanácsa egyhangú határozatával 2018 Június 10-én a középtávú globális tőkebefektetést beszüntette.
 
Az invesztment megtagadásából adódó infrastruktúra globális összeomlása még a zsidó atombombáknál is hatásosabb fegyver lesz ezen a világon.
 
 
 
International Banking Cartel              June  16, 2018  Montréal
 

 

 

Felperzselt Föld

Kiszáradó FöldKiszáradó Föld

Izzó FöldIzzó Föld

 

Jillian Scudder,


a Sussex Egyetem asztrofizikusa a "Business Insider" internet oldalon azt nyilatkozta, hogy a Földet a Nap sokkal előbb felégeti, mint ahogy ezt eddig gondolták...


Német nyelvű kísérőszöveg...

*

 Riadó

 

Nemzeti Akadémia


*

100 Másodperc !

     Domsday Clock Domsday Clock


A "Doomsday Clock" minden évben megállapítja, mennyire közel állunk a világkatasztrófához.
A félelmet keltő óra mögött nem bolondos kalandorok állnak, hanem elismert atomtudósok és Nobel-Díjasok.

A világ órája jelenleg  100 másodperccel tizenkettő előtt áll.
 
A "Doomsday Clock" egy óra, ami szimbolikusan mutatja, milyen közel van az emberiség a földi civilizáció megsemmisüléséhez.
A  Doomsday név világkatasztrófát jelent, vagy másként fogalmazva utolsó ítéletet.
 
Évente egyszer - általában januárban -, a tudósok nyilvánosságra hozzák az aktuális helyzettől függően, milyen közel, ill. messze áll a világ a megsemmisüléstől.
A katasztrófa óra figyelmezteti az emberiséget.
" 100 másodperccel a világvége előtt."
 
A "Doomsday Clock" 1947-ben lépett működésbe, a Chicago Egyetemen olyan tudósok által, akik a Manhattan Project - az atombomba program - kidolgozásán tevékenykenykedtek a második világháborúban.
 
A "Doomsday Clock"  volt látható a  "Bulletin of the Atomic Scientists" szaklap első címoldalán.
A szaklapot kéthavonta jelentetik meg atomtudósok - köztük tizenhét Nobel-Díjas -, mellyel az atomfegyverek veszélyére hívják fel a világ figyelmét.

1947 óta az óra mutatói néha előbbre állnak, vagy hátrább kerülnek.
Bár az óra eredetileg "csak" az atomfegyverek veszélyességét hivatott szimbolizálni, már idetartozik a romló klímaváltozás, a cyberháborúk és a biológiai támadás veszélye is.

Hogy az utóbbi komponenseket a tudósok milyen kritériumok alapján határozzák meg, a kérdésre még nem adtak egyértelmű választ.
Némely kritikusok hiányolják az atomtudósok pontosságát.
Azt állítják, az atomháború veszélyét nem lehet valószínűség alapján kifejezni.
 
2015-ben három perccel tizenkettő előtt állt az óramutató, s 2016-ban is ez a helyzet, ami csak az 1947, 1949 és az 1984-es években, a hidegháború közepén volt.

1953 és 1960 között az óramutató kettő perccel tizenkettő előtt állt, 1962 októberében, a kubai krízis alatt a "Doomsday Clock"  mutatója szerint csak néhány másodperc választotta el a világot az atomkatasztrófától.

 
Nemzeti Akadémia
 
 
 
Information Consortium

 

International Banking Cartel


 

A Nemzetközi Bank Kartell Főtanácsa 2014 Augusztus 16-án,  a kanadai Montréalban megtartotta évi főértekezletét.
 
Mr. Matthew Monks, a nagy érdeklődéssel várt értekezlet részleteiről, valamint a Nemzetközi Bank Kartellről kérdezte az amerikai szekció főtanácsosát, Dr. Constantin Helios urat.
 
A bankár szokatlanul szűkszavú válaszokat adott a kartell belső ügyeivel kapcsolatos kérdésékre, melyek eddig nem kaphattak nyilvánosságot.
 
A rövidség kedvéért a kérdéseket mellőzve, csak a reájuk adott válaszokat közöljük.
 
 
 
"A Nemzetközi Bank Kartell a jelenlegi formátumánál sokkal egyszerűbb módon már több évtized óta működött, de a teljes alakulatát csak 2007-ben vette fel.
 
A mintegy ötéves tárgyalás sorozat alatt a kartellhez való csatlakozásra kiszemelt bankok titokhordozó és döntéshozó mechanizmusa teljesen átalakult.
A bankoknak, stratégiai érdekeik védelmében át kellett menni fájdalmas, de elengedhetetlen tisztogatási szakaszon.
A kartellhez csatlakozni kívánó bankoknak a megbízhatatlan vagy idegen befolyás alatt állt embereket ki kellett iktatni a stratégiai titokhordozók és döntéshozók köréből, amiről az érintettek nem tudhattak.
 
A kartell legfontosabb belső szabályzata értelmében  a titokhordozók és a döntéshozók között nem maradhatott olyan ember, aki bármilyen politikai nézetet vallott.
Ugyanez vonatkozott a vallásos emberekre is.
 
A hatalom birtokosainak nem politikai, de erkölcsi nézete és egyházi hovatartozás nélküli hite van, melynek sem a politikához, se vallásokhoz semmi köze nincs.
 
A fontos és szigorú tisztogató intézkedéssel megszabadultunk a pénz világába irányuló idegen befolyástól és mindenféle manipulációtól.
Ezen lépésünk lett alapja az állam alávetésére irányuló globális hegemóniának is.
 
Istenen kívül csak egy ura lehet a világnak, de kettő nem.
Ez pedig a magántulajdonú nemzetközi nagytőke, mely Isten után az egyetlen hatalom ezen a világon.
 
Az állam a mi számunkra nem létezik többé.
Se nemzetet, se vallást, se politikát nem ismerünk.
 
 
A gazdasági hatalom titkait nem lehet áruba bocsátani, se kívülállónak megszerezni és bárkinek kiszolgáltatni. 
Semmiféle szervezetet se államot nem támogatunk és csak a szabadságot védjük meg a tudomány minden eszközével.
 
A magántulajdonú nagytőke managerei nem rendelik alá független szellemiségüket semmiféle manipulációnak és semmilyen irányba nem igazodnak.
Mi nem viselünk egyenruhát és nincsenek egyengondolataink.
A milliárdokat nem lehet kívülállók "úri" kedvére ide-oda irányítani.
 
Az állam iránti bizalomvesztéssel párhuzamosan létre kellett hozni a magántulajdonú nagytőke markánsan definiált érdekekre épülő, működőképes mechanizmusát a szükséges, titkos szervezetekkel.
 
Ezek közül a legfontosabbak az arany alapú magántőzsdénk, a tudományos kísérleti laboratóriumaink, a fegyvergyártásunk, a magánhaderőnk, az űrprogramunk, az energiatermelésünk, a független telekommunikációs rendszerünk és nem utolsó sorban a globális információs szervezetünk, vagyis a titkosszolgálatunk.
 
A Nemzetközi  Bank Kartell tevékenysége nem merül ki saját érdekvédelmében.
Széleskörű gazdasági tevékenységünk mellett az egyik legfontosabb a kiemelkedően tehetséges emberi individuum támogatása, az önálló gondolkodásra és cselekvésre való nevelés, jobb kifejezéssel az emberi függetlenség.
 
A huszonegyedik században a parancsra való cselekvés ideje lejárt, az eddig felülről irányított, szellemi és gazdasági függőségben tartott társadalom pedig most van összeomlóban.
 
A szabadságot csak saját tulajdonú fegyverekkel lehet megvédeni minden támadó ellen, melynek meg kell tapasztalnia a nagytőke hatalmát.
Csak így tudjuk elkerülni a harmadik világháborút.
 
A nagytőke magánhadereje 2014 március közepére került abba a helyzetbe, hogy az űrfegyverekkel való megelőző csapással el tudja hárítani minden reguláris hadsereg országok elleni támadását, kivéve kisebb terrorcsoportok villámakcióját.
 
A Nemzetközi magántulajdonú nagytőkére semmiféle nemzetközi egyezmény nem vonatkozik.
Működésünk exterritorial s ellene már nem lehet tenni semmit.
 
A klasszikus értelemben vett, félrevezetésre alapozott állam tovább folytatja az egyre kevésbé hiszékeny és engedelmes nép becsapását, vagyis kirablását, melyhez az állam érdekében létrehozott statisztikai hivatalok nyújtják a legjobb szolgálatot.
Semmiféle statisztikai adat nem volt még valódi, az ugyanis a társadalom bizalomvesztéséhez vezetett volna.
Sem az inflációról kiadott ilyen-olyan adatok, de még a kivándorolt, vagy az öngyilkosságot elkövetett emberek száma se volt igaz.
 
2010-ben, a londoni globális értekezleten az államoktól megvontuk a bizalmat s azóta az élet minden területén önmagunkra vagyunk utalva.
 
Az vagy amit adsz.
Amit csak megígérsz, szégyenedre válik.
Tehát az ígérgető, korrupt, tolvaj, hazug és erőszakos állam önmagát győzte le.
A még nyomokban fellelhető haszonleső besúgók és a politikai pártok tagjai ártalmatlanná tételének folyamata felgyorsult.
Nincs messze az idő, amikor az állam és az egyházak csak a levéltárak archivumaiban lesznek megtalálhatók."

/ Az interview eredeti angol szövegét magyarra fordította Thomas Kelemen /


 
 
Matthew Monks                             August 17, 2014   Montréal - Canada

 A Nemzeti Akadémia Közleménye   A német kormány egyik titkosszolgálata több mint harminc hét millió e-mailt  jogellenesen felbontott. A levelek adatait az érvényben levő Nemzetközi Joggal ellentétben illegálisan tárolja a szabadság és az emberi méltóság súlyos sérelmére.


 A német titkosrendőrség ezen cselekedete az ember szabadsága és integritása elleni  támadás, mely minden szabadságszerető ember részéről elítélendő. Semmiféle  ok,  sem idok nem legalizálja az államhatalomtól független individuumok életébe való  bármilyen behatolást; a betörést, házkutatást, rablást, zsarolást, kényszerítést  és az  ember szellemi és lelki terrorizálását.


 A nemzetközi nagytőke, a hatalom valódi birtokosa elítéli Németország államhatalmi  szervei mindenféle emberiesség ellenes bűntettét, mely a Római Jogra épült  nemzetközi Jogban nem évül el sohasem.


 A Római Birodalomban a rabszolgának semmije se volt, csak a lelke, mert azt nem  tudta bitorolni a rabszolgatartó. De a mai idők új birodalma, a globalizált világ  önkényes kisajátítója, az államhatalom, még az emberek lelkét is uralni akarja,  legbensőbb titkaik kikémlelésével és tárolásával.


 Az ember nem azért fizet adót az államnak, hogy pénzét ellene fegyverként fordítsák  fizetett vérebek alkalmazásával! Minden gondolkodó emberi lény megfelelő  választ  tud adni az ellene való alattomos támadásra, melynek legegyszerűbb eleme a  társadalommal szembeni közöny. Közöny a társadalmi problémák, a parlamenti  választások, a termelőmunka és az adófizetés iránt.


 Ember nélküli világot építeni nem tanácsos, ugyanis abban egyetlen  titkosrendőrségre sincs szükség. Sem ilyenre, se olyanra, sem az arcát elfedő, s a  nép  adójából élősködő zsarnokra.


 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte - Verabschiedung am 10.  Dezember 1948 per Resolution 217 A (III) durch die Vollversammlung der Vereinten  Nationen


 Artikel 1

 Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit  Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit  begegnen.

 Artikel 3

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

Artikel 5

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender  Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

Artikel 12

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine  Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines  Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche  Eingriffe oder Beeinträchtigungen.

 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata - 1948 December 10-én, az Egyesült Nemzetek Szervezete  Közgyűlése 217 A (III) határozata alapján elfogadva.


 1. cikk

Minden. emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az  emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben  kell  hogy viseltessenek.

3. cikk

Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

 5. cikk


 Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító  büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.


12. cikk

Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy  levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó  hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy  sértésekkel szemben a törvény védelméhez.

 A magántulajdonú nagytőke Németország kormányát az ENSZ 1948 December 10-én  kihirdetett Emberi Jogok Deklarációja  1, 3, 5 és 12, cikkelye megsértésével  vádolja.


 Mindaddig, amig a német kormány nemzetközi bíróság előtti felelősségrevonással az  emberiesség ellen elkövetett bűntettét erkölcsileg és anyagilag nem teszi jóvá, a  magántulajdonú nagytőke Németországgal mindenfajta kapcsolatot elutasít.


 Nemzeti Akadémia


 Genève, 2012 Február 26.