Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
 
 
 
 
 
 
Köszöntő 


Üdvözöljük Önt a
Nemzeti Akadémia® 
Információs Titkárságán.

Az Akadémia céljairól és tevékenységéről megfelelő tájákoztatást adunk 
minden érdeklődő magyar embernek.

 
nemzetiakademia@women-at-work.org

Tájékoztatásunkban törekszünk a nemzeti érdekeinket szolgáló,
s a szabadságot, valamint az emberi méltóságot tiszteletben tartó
pártatlan tájékoztatásra.Isten hozta mindnyájukat a magyar nemzetünk akadémiáján!

A legjobb ajánlással - avec les meilleurs compliments - with best regards - mit besten Empfehlungen
***

Wenn Gott auch nur einen gerechten Menschen findet, wird er die Welt retten.

Ha Isten csak egy igaz embert is talál, megmenti a világot.

If God finds even one righteous person, he will save the world.

***

TRIANON 1920 JÚNIUS 4! 

  Trianoni bűntett Trianoni bűntett

1920 június 4-e, a trianoni erőszakos békeszerződés gyászos évfordulója.
A Nemzeti Akadémia egyetértésben a Nemzetközi Banking Kartellel a kierő-szakolt béke szégyenteljes eredmé-nyét nem ismeri el.

Eddig is minden tőlünk telhetőt meg-tettünk a racionalitás jegyében, hogy a magyar népre súlyos következmények-kel járt gyalázatot visszamenőleg orvo-soljuk.

A harc hosszú lesz és nehéz, de az idő a Magyar Államnak és a magyar nem-zetnek dolgozik.

A Nemzeti Akadémia rejtett szeparatis-ta, demokratikus és ütőképes gazdasá-gi hatalom, mely minden ehhez hason-ló európai és Európán kívüli erővel kapcsolatban áll és segíti egymást.

A legyőzött és kollektívan megalázott magyar nép legalább olyan intelligens, művelt mint az angol, vagy a beképzelt francia vagy a germán népek, s lega-lább olyan találékony, hatékony, mint az a Los Alamosban magyarul beszélt tudóscsoport, mely szuperhatalommá tette az egykori rabszolgatartó s mai napig imperialista Amerikai Egyesült Államokat.

Eljön az idő, vagy békésen vagy békét-lenül, amikor a nyugati imperialista hatalmak a legnagyobb árat fogják megfizetni a magyarellenes gyűlöletü-kért.
Minden népnek joga van az önrendel-kezéséhez, saját kultúrájához, saját nyelvéhez és saját gazdaságához, me-lyet saját országhatárain belül saját hadereje segítségével meg is tud véde-ni.

A Nemzetközi Banking Kartell, mely Isten után az egyetlen valódi hatalom ezen a világon, készen áll az igazság-tételre, mely győzelemnek nem lesz vége sohasem.


Nemzeti Akadémia

 *

  Wittner Mária Wittner Mária

Wittner Mária

a kommunizmus áldozata, halálraítélt,
eltávozott körünkből.


Magyarország Hősét, a bátor asszonyt a Nemzeti Akadémia saját halottjának tekinti.

Nemzeti Akadémia

*

     Svéd tévelygés

 

A Nemzeti Akadémia információ szolgálata közli;

A Nemzetközi Bank Kartell gazdaságpolitikai szakértői tanulmányt készítenek a Svédországgal kötött európai uniós gazdasági szerződések felülvizsgálatára.

A Kartell szerint felmerült a gyanú, hogy a svéd belső érdekek átlépték a vörös vonalat más országok szuverenitása irányába.


Nemzeti Akadémia

*

 

Irodalmi munkásságában, az
- Anapesztus, Choriambus, Daktilus, Ionicus a Minore, Jambus, Pirrichius, Spondeus, Trocheus - ógörög verselési stílusokat művelő száműzött magyar író, Constantin Helios "Daktilusokban" megjelenített költeményéből kaphatunk ízelítőt

- Gyöngyi - névnapon.

   Gyöngyi névnapra Gyöngyi névnapra 

"Máltai hajó a gyöngytengeren,
álomba ringat és elszáll veled. 

Kerestem, kutattam száz éjen át,
s találtam virágot, magányosat.

Álmodó mosollyal talányosan,
szerelmet énekelt, halálosat.

Elmúlt az éjjel és feljött a Nap,
álmomban ilyennek álmodtalak..."

 

Constantin Helios "Álomhajó"

 

Nemzeti Akadémia

*

Elmélkedés - Betelepedettek

 

A Nemzeti Akadémia archivumában kutattunk Dr. Constantin Helios összegyűjtött publikációi között.

Ez adta az ötletet a beszélgetéshez, melyet hamarosan közlünk.

Elmélkedésünk egyik témája, hogy "miért gyűlölik a magyarokat Európában."

Betelepedettnek mondanak bennünket, s van aki azért gyűlöl, mert sikeresek vagyunk, más azért, mert féltékeny a másoktól elorzott akármijükre, továbbá mindenki gyűlöli a kultúránkat, nyelvünket, az emberszerető beállítottságunkat, a befogadó nagylelkűségünket és a Kárpát-medencében elfoglalt helyünket, mely földdarab Európa legszebb, legértékesebb része.

Minél nagyobbak a természeti csapások, a szárazságok, az árvizek, annál jobban óhajtják kiírtásunkat, a tulajdonunk megkaparintására.

Dr. Helios a visszaemlékezéseiből idézett egy gondolatot; 


"Vannak dolgok, melyeket elmondani nem, csak érezni lehet.
De ez az érzés mélyebb mint a gyógyító álom a föld alatt..."
Id. - mémoire

(Mariola Bubna Littitz grófnő azt gyanítja, hosszú megfigyelései arra vallanak, hogy a nagyúrnak közel negyvenhat évi, életfogytig tartó számüzetésében honvágya lehet.)

 

Hamarosan jelentkezünk

 

Nemzeti Akadémia

 

 

 

------------------------------------------------------

Zsidók!

Ne bántsátok Isten szegényeit!

 izraeli zsarnokság izraeli zsarnokság

 izraeli zsarnokság izraeli zsarnokság

 

„Ami nem kedves neked, ne tedd felebarátoddal sem."

Id. Hillel rabbi

  Hillel rabbi Hillel rabbi

Nemzeti Akadémia

*

NOBLE HOUSE 

PRIVATE BANKING®

 

 MINTASZÁMLA  

 

 A Noble House Private Banking a Nemzetközi Bank Kartell támogatásával udvariasan tájékoztat minden befektetőt;
 
A tőzsdén jegyzett értékek súlyos manipulálása zajlik a világ tőzsdéin.
 
Ezért javasoljuk, hogy minden vásárlási szerződést eladással zárjanak le a helyzet tisztázásáig.
 
Továbbá a folyamatos fizikai aranyvásárlás javasolt.
 A fizikai aranyat kizárólag a bankból ki kell hozni és privátban, titkos helyen tárolni.

Magáneladási ajánlatot - csalóktól elfogadni nem szabad az arany hamisításának lehetősége miatt.

  

A legjobb ajánlással
 
NOBLE HOUSE
    PRIVATE BANKING® 
 
 *

A Nemzeti Akadémia

honlapja szerkesztősége egyetértésben minden szekcióval és a teljes tagsággal ma bevall valamit -, bár nem követtünk el semmi rosszat;

Eddig azt hittük, hogy a 

   tévedésünk eszköze

egy konzervatív amerikai napilap, s nem a

szemeteskocsisok újságja, mely összetéveszti Romániát Magyarországgal. 

Ugyanis a pápa nem Romániában járt, hanem Magyarországon.

Az érintettek pedig szégyelljék magukat

- a pápán kívül.

Nemzeti Akadémia

International Banking Cartel
 
 
 
 
  
A Nemzetközi Bank Kartell megerősíti, hogy legújabb fegyvere - nagy energiájú mágneses világűri fegyver - első három egységét pályára állította.  A teljesen automata fegyvereket F-15-ös vadászgépekről lőtték fel Texas felett 11,200 mérföld magasságban 2021. július 26-án 1: 33-kor (UTC) és 1: 50-kor (UTC).  A legújabb védelmi fegyverek automatikusan összekapcsolódtak, és bevetésre készek.
 
International Banking Cartel - Global Council       August 21, 2021 Washington D.C.

 

 
A Nemzeti Akadémia közli ;
 
 
címmel a washingtoni Arlington palotában készült érdekfeszítő riport linkjét a ma is élő múltról.
 
Olvassák figyelmesen a nem mindennapi nyilatkozatot.
 
Nemzeti Akadémia
 
*
------------------------------------------
 

  Cannon Hinnant Cannon Hinnant

Cannon Hinnant

élt öt évet

Az amerikai liberális sajtó egyszerűen elhallgatta azt a súlyos bűntényt, melyet egy Észak-Carolina állam beli huszonöt éves néger követett el egy ötéves európai fajú kisfiú ellen.

Itt közöljük a gyilkos képét.

   néger gyilkos néger gyilkos
A Nemzeti Akadémia reméli, hogy az amerikai igazságszolgáltatás a borzalmas bűncselekmény tettesét huzavona nélkül felakasztja.

 

Nemzeti Akadémia 
 
*

"Visszagyünnek a zurak"

*

     Dr. Kövér László Dr. Kövér László

 

Nyílt levél az

IGAZSÁGTÉTEL oldalon

 *

 

Nyílt levél

 

2019 November 22-én levél érkezett a Nemzeti Akadémia E-mail címére.

Dr. Constantin Helios úr "Bugris putrisok" c. cikkét kifogásolja a honlap egyik olvasója.

Azt írja, "Dr. Constantin Helios nem létezik és az ellene lefolytatott két politikai per is csak kitalált, valamint a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában volt nagyepikai mű csak beképzeltség."

 

Nemzeti Akadémia

*

 

 

Riport 

 

 A siker titka

Természetesség, normalitás, exkluzivitás

 

Dr. Constantin Helios nyílt levele az

OLVASÓI LEVÉL oldalon

 


 

*

 

Elrablott magyar kincsek idegenben


A Nemzeti Akadémia bilaterális egyezmény keretében indítványozza minden elrabolt magyar kulturális érték  visszaszolgáltatását Ausztriából és Oroszországból.

Nemzeti Akadémia

*


 Joshua Wong Joshua Wong

Joshua Wong

ez a bátor, soványka legényke szembefordult a kínai önkény nyomása alatt tartott hongkongi "igazságszolgáltatással."

A tizenhárom és félhónapi börtönt kapott bátor emberi jogi aktivistát, Joshua Wongot a Nemzeti Akadémia felvette tiszteletbeli tagjának.

 

Nemzeti Akadémia

 

               ***********************

 

 
MAGYAR KIRÁLYSÁG
 
 
NEMZETI AKADÉMIA ®
 
 
                                                   

Minden ember első joga és kötelessége saját élete és érdekei megvédése.

                                                 
                                              A szabadságnak nincs alternatívája ®                                        
 
        Freedom has no alternative  
 

Verlautbarung       Announcement       Közlemény


Our homepage is under constant attack from the enemies of freedom. National Academy does not collect any data from our visitors. Everything else is just a left-wing lie made up.


Unsere Homepage wird ständig von den Feinden der Freiheit angegriffen. Nationale Akademie sammelt keine Daten über unseren Besuchern. Alles andere ist nur eine erfundene linke Lüge.


Honlapunkat folyamatosan támadják a szabadság ellenségei. A Nemzeti Akadémia nem gyűjt adatokat látogatóinkról. Minden más csak egy kitalált baloldali hazugság.

 

A NEMZETI AKADÉMIA BÉKÉT AKAR!

MINDEN HÁBORÚPÁRTI GAZEMBERNEK ITT KÜLDJÜK AZ UTOLSÓ AJÁNDÉKÁT!   

" THE DAY AFTER"

 
Békemenet, 2024 Június 1, Budapest
 
Egy osztrák internet oldal azt írta; Orbán békemenetére több mint tízezer ember jelent meg.
 
A Nemzeti Akadémia erre csak azt válaszolja, a magyar nép békeszerető tömege félmillió, sőt egymillió embert is számlált a Margit-Szigeten. 
 
Nemzeti Akadémia
 

*
Peace March, June 1, 2024, Budapest


An Austrian website wrote; More than ten thousand people took part in Orbán's peace march. The National Academy only answers that the peace-loving mass of the Hungarian people on Margaret Island numbered half a million or even a million people.

*


A képek önmagukért beszélnek

 

Donald Trump sok indoktrinált és elmebeteg embernek útjában van.

Az emberiség nagyon beteg és gyógyulásra vár.

Semmiféle támadás, tüntetés, sztrájk és dühkitörés nem teheti nagyobbá a kenyeret.

Egy napon a Föld összes tartaléka elfogy.

Nincs visszaút.

De addig legalább meg lehetne próbálni értelmesen élni, tanulni, dolgozni, mert csak így valósulhat meg egy álom, mely szebb lesz a valóságnál és a jelennél.

International Banking Cartel – Global Council, 2024. július 14. Washington D.C.

*


 
 
 
 
Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke
 
 
A magyar kormányfőt bátor és intelligens hozzáállásáért a háború elhárítására való törekvéséért a Nemzetközi Bank Kartell a 2024-es év Béke Nobel-díjára jelöli.
 
Indoklásul részben az eddigi fáradhatatlan tevékenységét, a békére és az emberiség jólétére irányuló küzdelméért a magyar kormányfő a legmagasabb polgári kitüntetést érdemli.
 
A Nemzetközi Bank Kartell a háttérből figyeli Orbán Viktor magyar kormányfőnek a szabadság és a béke ellenségeivel szembeni kemény harcát, magára vonva sok nyugati, elmeháborodott, indoktrinált anarchista politikus gyűlöletét Magyarország népe ellen.
 
Orbán Viktor a béke tevékeny politikusa, mely a Nemzetközi Bank Kartell kompromisszum nélküli támogatását élvezi.
 
*
 
Viktor Orbán Hungarian Prime Minister
 
 
    The Hungarian Prime Minister is nominated by the International Banking Cartel for the 2024 Nobel Peace Prize for his courageous and intelligent approach to averting war.
 
    The Hungarian Prime Minister deserves the highest civilian award for, among other things, his tireless commitment and fight for peace and the well-being of humanity.
 
    The International Banking Cartel is watching Hungarian Prime Minister Viktor Orbán's tough fight against the enemies of freedom and the peace from the background, thereby attracting the hatred of many Western, mentally disturbed, indoctrinated anarchist politicians against the Hungarian people.
 
    Viktor Orbán is an active peace politician who enjoys the uncompromising support of the International Banking Cartel.
 
*
 
Viktor Orbán ungarische Ministerpräsident
 
 
   Der ungarische Ministerpräsident wird vom International Banking Cartel für den Friedensnobelpreis 2024 für seinen mutigen und intelligenten Ansatz zur Kriegsabwendung nominiert.
 
   Der ungarische Ministerpräsident verdient die höchste zivile Auszeichnung unter anderem für seinen unermüdlichen Einsatz und seinen Kampf für Frieden und das Wohlergehen der Menschheit.
   
Das International Banking Cartel beobachtet aus dem Hintergrund den harten Kampf des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gegen die Feinde der Freiheit und der Friede, zieht damit den Hass vieler westlicher, geistesgestörter, indoktrinierter anarchistischer Politiker gegen das ungarische Volk auf sich.
 
   Viktor Orbán ist ein aktiver Friedenspolitiker, der die kompromisslose Unterstützung des International Banking Cartel genießt.
 
 
Internatinal Banking Cartel - Global Council     8. July, 2024     Washington D.C.

 
 
 
 
*

Nem az a lényeg, mit mondanak, csak az, hogy ki mondja

 

Riport a  GLOBAL oldalon

*

 

       Euronazi Euronazi 
Enteignete „Demokratie“ = Eurofaschismus 


- Sagen Sie mal Herr Weber! Welcher Nazi sind Sie?
- Was für Nazis gibt es?

- Sozi-Nazi, Nazi-Sozi, faschistischer Nazi, demokratischer Nazi, Über-Nazi, Unter-Nazi, Supinazi, Duzinazi, = Super-Nazi, Dutzend-Nazi, Nazi-Nazi, großer Nazi, kleiner Nazi, alter Nazi, neuer Nazi, greiser Nazi, junger Nazi, provokazi-Nazi, christlicher Nazi, jiddischer Nazi, muslimischer Nazi usw.

 

                                  Kisajátított "demokrácia" = Eurofasizmus

- Mondja csak Weber úr, maga milyen náci?
- Miféle nácik vannak?
- Szoci-náci, náci-szoci, fasiszta-náci, demokráci-náci, főnáci, alnáci, szupernáci, tucatnáci, náci-náci, nagynáci, kisnáci, öregnáci, fiatal-náci, régináci, újnáci, aggnáci /vén náci/, ifjú-náci, provokáci-náci, keresztény-náci, zsidó-náci, moszlem-náci stb.


Dr. Constantin Helios

 
 
 *
 
 
 

manfred weber !


Tiszteljétek a nőkben az ANYÁT!

Minden asszony legszebb feladata a gyermekének életet adni, a gyermekét felnevelni és nem a háborúban katonaként életét feláldozni bármiféle eszelős ideológiáért!

Isten büntessen meg mindnyájatokat életfogytig tartó bányarabszolgasággal, távol a hazátoktól és a családotoktól!

 

Le a háborús uszítókkal!


Nemzeti Akadémia

 

*

  Noble House Gold Market Noble House Gold Market

 

Tőzsdeakadémia magyaroknak


A Noble House Private Banking a Nemzeti Akadémia tagjaival cooperációban Tőzsdeakadémiai képzést indít online, minden közgazdasági érettségivel, vagy egyetemi, közgazdasági szakon, vagy egyéb, magasabb főiskolai képzésben jártas tehetséges fiatalnak.

A tőzsdebankári kiképzés jobbára az online aranykereskedelemre s a forex (deviza) kereskedelemre irányul, az egyéb tőzsdei szegmenseket csak tájékoztatásként érinti. (Államkötvények/bonds, shares/részvények, stb.)

A Tőzsdeakadémia képzés ingyenes, de feltételekhez kötött.

A heti két e-mailben továbbított, közérthetően fogalmazott, magyar és angolnyelvű rövid előadásban, féléves vagy kissé hosszabb kiképzést kaphatnak a - valódi okmánnyal bizonyíthatóan magyar származású akadémiai diákok.

Már az első tájékoztatást követően megnyitható egy un. "Demokonto" vagyis demonstrációs, teljesen ingyenes, gyakorló számla, melyre a Brokerage - brókercég - $ 10 000,- /USD virtuális összeget ad.
A Demokonto - tanulók részére megszerkesztett számla, ingyenes gyakorlószámla - , csak egy e-mail cím kell hozzá és némi angol nyelvtudás.

A gyakorló számla semmiféle jogi se gyakorlati következményekkel nem jár.
- Ha a számla kezelője a virtuális tízezer dollárt csődbe viszi, a lezáródást követően újabb gyakorló számlát nyithat.
- Elméletileg akár évtizedekig is kísérletezhetnek a gyakorlószámlával az élő - live - számla megnyitá- sa nélkül is, mely se pozitív, se negatív következménnyel nem jár.

A kiképzés magasabb fokán már saját név alatt, saját tulajdonban megindítható a tőzsdekereskedel-mi plattform - akár három, négyezer dollár alaptőkével is.

Az akadémia diákjainak megfelelő módon és időben megadott brókercég adatai alapján a számla központja Londonban van és Brit tőzsdei felügyelet mellett - Financial Services Authority (FSA) működik.
A mögötte levő bank/depot a Barclays Bank, a magánszámla pedig a Bahamákon, bíróságilag bejegy-zett bankban található, az európai unió adóhivatalai által hozzá nem férhető helyen.


Az érdeklődők az alábbi e-mail címekre írhatnak;

nemzetiakademia@women-at-work.org
noble_house_private_banking@yahoo.com

Üdvözlettel,
Mariola Bubna-Littitz Grófnő
Noble House Private Banking
Nemzetközi Információ,
Dr. Szekeres László
Nemzeti Akadémia

*
Emberrablások Kárpátalján!
 
A Nemzeti Akadémia nyíltan elítéli az ukrán terrorhatalmat az emberiesség elleni bűncselekményért, mellyel  erőszakkal soroz be kárpátaljai magyar férfiakat a háborúban álló ukrán hadseregbe.

1944-ben a harmadik német birodalom a Magyar Királyságot megszálló hadereje is erőszakkal szállított magyar embereket Auschwitzba a biztos halálba.

Az életben mindenért fizetni kell, a népgyilkosságért is.
 
Az ukrán terrorhatalom is meg fog fizetni bűneiért - minden támogatójával - amikor eljön az ideje.
 
Nemzeti Akadémia

 

*

Orwell, 1984...


A hírhedt, piszkos rendszer, George Orwell regénye után megvalósulni látszik.

Ausztriában kísérleti stádiumban van egy olyan postai csomagkézbesítő módszer - NUKI, elektronikus zár - melyben a postás ki tudja nyitani a magánlakások, ill. a magánházak ajtaját, majd leteheti egy erre előkészített mappára a csomagot.

Az ajtónyitást egyenlőre csak erre az ügyre szakosítandó elektronikus zárral - NUKI - lehet elkövetni a lakás tulajdonosa, vagy bérlője ellen.    NUKI NUKI

Az olvasóknak elég fejlett a képzelőerejük ahhoz, hogy előre vetítsék a kommunista-fasiszta, s a fasiszta-kommunista nyílt társadalom eme legújabb förmedvénye, a lakások és családi házak nyitott ajtajai és a nyíltan kirabolható bankszámlák rémálma következményeit.

Mert ha az ajtónyitáskor a postás saját feleségét láthatja ruha nélkül a csomagot váró idegen "úriember" lakásában, az elájulás perfekt lehet s a felesége agyonverése is.

De ami még ennél is nagyobb gyalázat; mondja meg valaki, miért van szükség a magánemberek gondolataiba, lelkivilágába behatolnia másoknak, vagyis a mások mögött megbúvó mindent ellenő-rizni akaró államhatalomnak, vagy egyéb boszorkányszervezeteknek?

Európában már sokan a világháborúra készülnek.
A francia hintáslegény németországi beszéde után már kitüntetést is kapott a német törpétől.

A gyermekeknek a szivárványos társulat által való zaklatása közben a messze idegenből jött analfa-béta, sokszor több betegséget is magukban hordozó, szellemi és lelki roncsok ideológiai és vallási alapokon döntik el, hogy ki maradhat életben Európában és ki nem.

Ebben a milieuben (közegben) se vetődik fel a kérdés, hogy az elmebetegeknek fenntartott intézetek-ben van-e már az emberi társadalom, vagy esetleg csak nem tud felébredni egy rossz álomból, mely-be bele fog halni.

Ébresztő magyarok!!!
Az utolsó másodpercben vagytok a megsemmisülés előtt!


Dr. Constantin Helios

 

*

 

 

A Nemzeti Akadémia átveszi a

Noble House Private Banking "Gerontokratúra" c. cikkét.

 

Ebben az esetben a gerontokratúra vén bolondok diktatúrájára utal.

A gerontokrácia leváltotta a demokráciát, mely sok országban csak jelképesen létezik, de a mindennapokban nem.

Olvassák figyelmesen Dr. Constantin Helios cikkét, mely keményen megcélozza az amerikai politikát abból az alkalomból, hogy mindenféle sötét alakok, nagykövetnek álcázott skizofrén diplomaták próbálnak beavatkozni a magyar állam belügyeibe, mint annakidején Edmund Veesenmayer, a II.Német Birodalom teljhatalmú budapesti megbizottja akit a rossz emlékű Jurij Wlagyimirovics Andropov, a jókoranagy Szovjetunió szellemileg roncs és erkölcsileg elesett gazembere váltott fel Magyarország "kormányzásában."

A hírhedt sorba most beállt a budapesti amerika nagykövet is, akit még nem utasítottak ki Magyarországról.


Nemzeti Akadémia

* 

 

   Shocking stupidity

Macron, the incompetent head of state of France, shows signs of schizophrenia in his manifestations. He thinks he knows everything, that he's up to solving problems.

This was indicated by his appearance in Beijing, where he licked the dog's face from front to back.

Macron has already been openly and harshly condemned by the European Union and German politicians.

Next comes the shaper of American foreign policy and the stronghold of private international big business, the International Banking Cartel.

Of all the verdicts, the cartel verdict will be the most painful. 

Macron, Franciaország inkompetens államfője a skizofrénia jeleit mutatja megnyilvánulásaiban. Azt hiszi, mindent tud, hogy képes megoldani a problémákat. Erre utalt Pekingben való megjelenése, ahol elöl hátul nyalogatta a kutyapofát.

Macront már nyíltan és keményen elítélte az európai unió és a német politikusok is.

Következik az amerikai külpolitika alakítója és a nemzetközi magán-nagyvállalkozások fellegvára, a Nemzetközi Bank Kartell.

Az összes ítélet közül a Kartell ítélete lesz a legfájdalmasabb 

Nemzeti Akadémia

*

NOBLE HOUSE
PRIVATE BANKING®


Minden befektető figyelmét felhívja; a Gold Spot (kasszaüzlet aranyban) kereskedés is manipulált.
- De körültekintő kereskedési módszerrel és türelemmel minden manipuláció visszaverhető.

A Gold Spotot már nem szabad 1950 dollártól vásárolni, hanem csak 30-35 dolláros emelkedésnél kell egy "short" pozíciót felépíteni. - Short = üresben való eladás.
- A pozíció 0.01, -  a legkisebb legyen.

Egyetlen pozíció sem megy túl sokáig és nagyon magasra.
Amikor az óvatosan felépített üresben eladási pozíció körülbelül 30 dollárral esik, a nyereséget ki kell venni.
Mindig üresben adjon el, de soha ne vásároljon. (Ugyanez vonatkozik a devizakereskedelemre is.)
Ez a győzelem aranyszabálya és minden manipuláció elleni módszer.

Kérjük, soha ne feledje, hogy a kereskedési platform interaktív és csak a kereskedőtől függ a vételi és eladási árak alakítása. - A türelem hasznot hoz - vagyis rózsát terem.

Sok szerencsét kívánunk


Üdvözlettel 

NOBLE HOUSE
PRIVATE BANKING®

Nemzeti Akadémia

 

*

 
Riportunk az "Olvasói levél"  oldalon
 
Nemzeti Akadémia
 
****
 
Eurongyok - euro riherongyok
 
Eva Kaili
 
( A mindenki megúntját abból a bizonyos házból is kidobták...)
 
  Eva Kaili Eva Kaili
 
  Az aljasság szimbóluma Az aljasság szimbóluma
 

Félelmet keltő aljasság


A holland állmhatalom súlyos váddal illette a kínai kommunista pártot; Vöröskína Antwerpenben és Rotterdamban illegális rendőrségi irodákat üzemeltet.

Egy spanyol civilszervezet pedig azt állítja, nyomozásuk következményeként kiderült, hogy már 21 európai országban működnek a kínai kommunisták titkos szervezetei, "Service centernek" álcázva.

A Nemzetközi Bank Kartell már régebb óta figyeli a pokol birodalma külföldi titkos tevékenységét.
A botránnyá fajult hírre az amerikai nagytőke mintegy húsz jelentős magánhadserege specialistái a legszigorúbb vizsgálatnak vetnek alá minden repülőgépet és hajót, mely az Egyesült Államok terü-letéhez közelít.

Az amerikai nagybankárok tanácsa és néhány befolyásos szupergazdag üzletember a hajók kikö-tésének megtiltására tett javaslatot a Pentagonnak.

A négy legütőképesebb biztonsági magáncég specialistái felkészültek az óceánokon a bármilyen tulajdonban levő teherszállító hajók elsüllyesztésére.
Azt vallják, még mindig jobb száz hajót elsüllyeszetni - akármivel is a fedélzeten - mint százezer embert a halálba küldeni gondatlanság és a kínai kommunista párt világuralmi őrülete következ-tében.

A Nemzeti Akadémia titokban vizsgálatot kezdett egész Európában a nemzeti kormányok körében szorgalmazott kínai kereskedelmi kapcsolatok felülvizsgálatára és a felelősök csendes liquidálására.
Senkinek nincs kegyelem.
Mi azt valljuk, még mindig jobb állva meghalni, mint a kínai kommunizmus uralma alatt térdenálva élni.

Nemzeti Akadémia

*

   Domsday Clock Domsday Clock 

*

A Nemzeti Akadémia
 
átvette a Noble House Private Banking riportját
 

 

*

Incarnate

(testetöltött, ördögi megszállottság)

 
 Kényszerzubbonyt neki! Kényszerzubbonyt neki!
 
 
 
gyurcsótány elvtárs-úr, hogyan lehet ennyire betegnek és ilyen "demokratának" lenni?
 
 
 

 *

 

otrombuci  

 

tamburmajom  
otromba buci - otromba babuci
 
...az én szerelmem, egy (templomba is bekiabáló) tamburmajom...
 
- Hűséges ember, nem széltoló.  
Itt áll mögöttem a legjobb banda ! 
Megáll az ész, mert úriember nem csibész...

  

Dr. Deák Margit 
Nemzeti Akadémia 
*
 szép társulat.... szép társulat....

 

Dr. Gulyás Gergelytől vett kifejezéssel tesszük közzé az önmagát magyarnak mondó, de

idegen célokat szolgáló baloldal vezére, a beteges amateur gyurcsótány elvtársúr

udvari bolondja, a cirkuszi ripacs poloskapéterről alkotott véleményünket.

Ebben csak az a szomorú, hogy az intelligensebbnek gondolt magyar nép asszisztál

a tehetségtelen és csak a hazugságokban világbajnok pojáca uraságoknak.

- Dr. Gulyás talán nem haragszik meg a tőle vett, de nem plagizált kifejezés miatt.


Üdvözlettel Dr. Constantin Helios
és a Nemzeti Akadémia tagjai

* 

 
 Dr. Li-Meng Yan Dr. Li-Meng Yan
 
Dr. Li-Meng Yan a kezében tartott dokumentum alapján kijelentette; a Covid 19 vírust már 2017-ben kifejlesztették egy wuhani katonai laboratóriumban, s amikor alkalmas lett a globális támadásra, szabadon engedték.
 
Nemzeti Akadémia 

Stuttgarti gyilkosság a nyílt utcán

Kivégzés NémetországbanKivégzés Németországban

 https://videa.hu/videok/hirek-politika/karddal-meszarolt-egy-mohamedan-stuttgartban-afd-bevandorlas-gyilkossag-bqCZEATdCXHeZQ8p

 

     *

Nem létező izraeli atomfegyverek 
       Atomic Bomb GIFs | Tenor