Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
 
 
 
 
Köszöntő 


Üdvözöljük Önt a
Nemzeti Akadémia® 
Információs Titkárságán.

Az Akadémia céljairól és tevékenységéről megfelelő tájákoztatást adunk 
minden érdeklődő magyar embernek.

 
nemzetiakademia@women-at-work.org

Tájékoztatásunkban törekszünk a nemzeti érdekeinket szolgáló,
s a szabadságot, valamint az emberi méltóságot tiszteletben tartó
pártatlan tájékoztatásra.Isten hozta mindnyájukat a magyar nemzetünk akadémiáján!

A legjobb ajánlással - avec les meilleurs compliments - with best regards - mit besten Empfehlungen
***
----------------------------------------------------------

NOBLE HOUSE 

PRIVATE BANKING®

 

 MINTASZÁMLA  

 

 A Noble House Private Banking a Nemzetközi Bank Kartell támogatásával udvariasan tájékoztat minden befektetőt;
 
A tőzsdén jegyzett értékek súlyos manipulálása zajlik a világ tőzsdéin.
 
Ezért javasoljuk, hogy minden vásárlási szerződést eladással zárjanak le a helyzet tisztázásáig.
 
Továbbá a folyamatos fizikai aranyvásárlás javasolt.
 A fizikai aranyat kizárólag a bankból ki kell hozni és privátban, titkos helyen tárolni.

Magáneladási ajánlatot - csalóktól elfogadni nem szabad az arany hamisításának lehetősége miatt.

  

A legjobb ajánlással
 
NOBLE HOUSE
    PRIVATE BANKING® 
 
 *

A Nemzeti Akadémia

honlapja szerkesztősége egyetértésben minden szekcióval és a teljes tagsággal ma bevall valamit -, bár nem követtünk el semmi rosszat;

Eddig azt hittük, hogy a 

   tévedésünk eszköze

egy konzervatív amerikai napilap, s nem a

szemeteskocsisok újságja, mely összetéveszti Romániát Magyarországgal. 

Ugyanis a pápa nem Romániában járt, hanem Magyarországon.

Az érintettek pedig szégyelljék magukat

- a pápán kívül.

Nemzeti Akadémia

International Banking Cartel
 
 
 
 
  
A Nemzetközi Bank Kartell megerősíti, hogy legújabb fegyvere - nagy energiájú mágneses világűri fegyver - első három egységét pályára állította.  A teljesen automata fegyvereket F-15-ös vadászgépekről lőtték fel Texas felett 11,200 mérföld magasságban 2021. július 26-án 1: 33-kor (UTC) és 1: 50-kor (UTC).  A legújabb védelmi fegyverek automatikusan összekapcsolódtak, és bevetésre készek.
 
International Banking Cartel - Global Council       August 21, 2021 Washington D.C.

 

Aki másra bízza lelkét...


Az emberi társadalom jelenlegi helyzetét vizsgálva a konzervatív stílusban, szigorú erkölcsiségben nevelt, racionálisan gondol-kodó, épelméjű embernek émelyeg a gyomra.

Történelmünk egyik korszaka se volt problémáktól mentes és fájdalom nélküli.
Háborúk, vérengzések, rablások és az elnyo-más minden raffinált módszere tépte-szag-gatta a halandó emberi testet, az isteni szellemet és a halhatatlan lelket.

Emlékeznünk kell a római katolikus egyház agyrémére az 1212-es "gyermekszívek háborújára", mellyel azt hirdették, hogy "az ártatlan gyermekszívek fel fogják szaba-dítani Jeruzsálemet."

A török birodalom szadista gyilkosai végig öldökölték Európának néhány országát, köztük a balkánt és a Magyar Királyságot is.
A beteg agyú "tirek" (osztrák dialektusban) a háborúkban legyilkolt emberek gyermekeit - vagy csak egyszerűen az elrablott gyermeke-ket - janicsároknak képezte ki és fordította saját szülőhazájuk ellen, amiért a számla még nyitva van.

Most a fasizmus és a kommunizmus bukása után a munkanélküli, kábítószeres, életúnt, rothadó erkölcsi fertőbe alámerült nyugati dekadencia már olyan jelleget öltött magá-ra, mellyel már a teremtést is felül akarja bírálni és a nemek megváltoztatásának gyalázatos cselekedetére uszítja a társada-lom bárgyú, értéktelen elemeit.

Nem tudják, hogy a sebészi beavatkozással az ember nemének megváltoztatása milyen rettenetes testi és lelki fájdalommal jár, melynek következménye visszafordítha-tatlan.
Az így kiképzett nemiszerv abszolút műkö-désképtelen, tehát nem egyéb, mint haszon-talan jószág.

Nem tudják, mert nem tudhatják, hogy a sarlatán sebészek ellen globálisan titkos felkutatás van folyamatban, melynek következménye nem kétséges.

Tudatlanságukban nem tudhatják, hogy a bíróság előtti kártalanítási perek milyen összegű kártalanítást szabnak ki a sebészek gyalázata elszenvedői javára, tehát már csak ezért is jó lesz vigyázni.

Gyermekek nélkül nincs jövő, vagyis saját gyermek nélkül nincs saját jövő.

El tudja-e valaki képzelni, hogy egy idegen-ből érkező gyermek Magyarországon felnőve küzdeni fog a magyar nemzet független-ségéért, a magyar nép szabadságáért az idegen támadókkal szemben?

Aki másra bízza lelkét, elviszi az ördög, s ez így is van jól.

Egyetlen magyar ember sem engedheti, hogy saját, egészséges gyermeke, mely valóságos kincse, elfajzott gazemberek vágyai kielégítője, vagyis magyar és nemzet-közi buzik cafatja legyen!

A magyar nép nem ájulhat a nemzetközi mindenkik magyar megúntja, a csicsolina féle öntudatlanságba, mert amire felébredne, nem lesz többé se családja, se népe, se hazája, amiből mindenkinek csak egy van.

Otthon, a legkeményebb kenyér se lehet olyan keserű, mint idegen ég alatt, ellen-séges környezetben a legédesebb kalács.

A magyar nép most élet-halál harcát vívja, csak sokan ezt még nem tudják, mert nemzeti kormányuk minden erejét megfe-szítve küzd a kegyetlen és eszelős támadások visszaverésére.

Az európai unió nyíltan életidegen, zavaros ideológiát követ, vagyis csak improvizál az egyre lejjebb csúszó, de inkább zuhanó társadalmi közegben, erőtlenül egyen-súlyozva a gazdasági válság, az idegenek beáramlása és néhány úrhatnám hatalom katonai fenyegetése közt - a semmiért.

S ekkor még nem is vettük számításba a Föld éghajlata tragikus megváltozását, mely a népesség eszméletlen szaporulatával együtt civilizációnk pusztulásához vezet.

A Nemzetköz Bank Kartell 2001 December 1-én Londonban tartott addigi legnagyobb értekezletén megszavazta a globális halál-büntetés bevezetését, néhány fontos hatá-rozattal kiegészítve.

Ennek egyike így hangzik; "Célunk nem a mindenáron való béke, de az emberi szabadság és méltóság megvédése a tudomány minden eszközével."

A világűrben elhelyezett legfejlettebb, saját fegyvereinkkel 2011-ben lezártuk az eget.
Már egyetlen agresszor se tud váratlan csapást mérni egyetlen országra se.

De ez a doktrína vonatkozik minden egyes élő emberre is; egyetlen, önmagát embernek mondó lélek és erkölcsi identitás nélküli kreautúra, vagy bármely építmény sincs biztonságban az "égi áldás" címet kapott villámcsapástól, mely a világűrből érkezik és minden esetben balesetként értékelik.

Tehát jó lesz vigyázni minden psychopata, úrhatnám bajkeverőnek, országnak, rend-szernek, hadseregnek mert a következő óra számára is kiszámíthatatlan lett.


Dr. Constantin Helios

*

 
A Nemzeti Akadémia közli ;
 
 
címmel a washingtoni Arlington palotában készült érdekfeszítő riport linkjét a ma is élő múltról.
 
Olvassák figyelmesen a nem mindennapi nyilatkozatot.
 
Nemzeti Akadémia
 
*
------------------------------------------
 
International Banking Cartel 
 

 Idegenek udvari bolondja 

 

Gyurcsány azt mondja; "a magyar kormányfő háborút visel."

A Nemzeti Akadémia azt vallja, a magyar kormányfőnek mindenkor kötelessége megvédeni népét minden külső támadás ellen. Az a csoportosulás, vagy bármely erő, mely ezt nem teszi meg, nem érdemli meg létét.

De hogyan lehet értékelni a szellemileg és erkölcsileg alászállt, önmagának is hazudott Gyurcsány belföldi akcióját, mellyel 2006-ban rálövetett a magyar népre?

A szemkilövetés talán nem volt háború a magyar nép ellen?

Nemzeti Akadémia

*

 

patkányok!patkányok!

 

A Nemzeti Akadémia Gyurcsány Ferenc szocialista képviselő azon bemondására reagál, hogy " másokkal együtt akarják gyakorolni a magyar szuverenitást."

(Vagyis megosztani a saját pénztárca összelopott milliárdjait másokkal?)

Bravo!

Ekkora idiotizmust önmagát magyarnak mondott "ember" még nem mondott.

Amikor Magyarország nemzeti érdekei elárulója, kádár diktátor akarata szerint a szovjet megszállókkal "együtt gyakorolta a magyar szuverenitást", a magyarok hamar börtönt kaptak önálló nézeteikért, vagy a kényelmetlenebbek a kórházak zárt osztályán, az elmebetegek közt találták  magukat, útlevelet csak a rezsim haszonélvezői kaptak, s végül, de nem utolsó sorban, négy magyar támaszponton tároltak szovjet atomfegyvereket - csupán tiszta szeretetből, a magyar szuverenitás megvédésére a nyugati hatalmaktól. 

Idegen érdekek képviselői nem egyebek, idegenek udvari bolondjainál!  

Az állítólagos rendszerváltást követő szuverenitást nem a magyar szocialisták harcolták ki a magyar népnek, s ha a szovjet össze nem omlott volna, a mai napig nem lenne gondja Gyurcsány elvtárs-úrnak a szuverenitás gyakorlásával kapcsolatban.

De a számára túl nagy magyar szuverenitást megoszthatná az egykori török és osztrák megszállókkal, valamint a német náci megszállókkal, karöltve a demokratikus szovjet megszállókkal, vagy az európai uniónak mondott eurokratúrával, mely a világ egyik legnagyobb "egyszemélyi demokráciája." 

- Aki egyszer vörös, mindig náci, ezért egyetlen parlamentben se lehet komolyan venni.

Példa erre az aszott Merkel és az eszetlen Gyurcsány.

De ilyennek is kell lenni, mert  idióta, indoktrinált, embernek se látszó, nemzeti és erkölcsi identitás nélküli kreatúrát könnyebb legyőzni.

Dr. Szekeres László

Nemzeti Akadémia

 

  Cannon Hinnant Cannon Hinnant

Cannon Hinnant

élt öt évet

Az amerikai liberális sajtó egyszerűen elhallgatta azt a súlyos bűntényt, melyet egy Észak-Carolina állam beli huszonöt éves néger követett el egy ötéves európai fajú kisfiú ellen.

Itt közöljük a gyilkos képét.

   néger gyilkos néger gyilkos
A Nemzeti Akadémia reméli, hogy az amerikai igazságszolgáltatás a borzalmas bűncselekmény tettesét huzavona nélkül felakasztja.

 

Nemzeti Akadémia 
 
  
 
 Nagy-Britannia Nagy-Britannia
 
Nagy-Britannia ismét szabad!
 
*

BIGELOW TEA

*

"Visszagyünnek a zurak"

*

     Dr. Kövér László Dr. Kövér László

 

Nyílt levél az

IGAZSÁGTÉTEL oldalon

 *

 

Nyílt levél

 

2019 November 22-én levél érkezett a Nemzeti Akadémia E-mail címére.

Dr. Constantin Helios úr "Bugris putrisok" c. cikkét kifogásolja a honlap egyik olvasója.

Azt írja, "Dr. Constantin Helios nem létezik és az ellene lefolytatott két politikai per is csak kitalált, valamint a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában volt nagyepikai mű csak beképzeltség."

 

Nemzeti Akadémia

*

 

 

Riport 

 

 A siker titka

Természetesség, normalitás, exkluzivitás

 

Dr. Constantin Helios nyílt levele az

OLVASÓI LEVÉL oldalon

 


 

*

 

Elrablott magyar kincsek idegenben


A Nemzeti Akadémia bilaterális egyezmény keretében indítványozza minden elrabolt magyar kulturális érték  visszaszolgáltatását Ausztriából és Oroszországból.

Nemzeti Akadémia

*


 Joshua Wong Joshua Wong

Joshua Wong, ez a bátor, soványka legényke szembefordult a kínai önkény nyomása alatt tartott hongkongi "igazságszolgáltatással."

A tizenhárom és félhónapi börtönt kapott bátor emberi jogi aktivistát, Joshua Wongot a Nemzeti Akadémia felvette tiszteletbeli tagjának.

 

Nemzeti Akadémia

 

 

All members of the Nemzeti Akadémia want to give free English lessons to Gyurcsány, the failed former Hungarian Prime Minister.


A Nemzeti Akadémia minden tagja szívesen adna az egykori, bukott magyar miniszterelnöknek, Gyurcsánynak angol nyelvleckét ingyen.

 

Nemzeti Akadémia

 
NEMZETI AKADÉMIA ®

 
 
                                                   
                                                 
               A szabadságnak nincs alternatívája ®
                                                           
 
        Freedom has no alternative  

Better to die standing than live on your knees. Immigration is not a human right.

Nobody is welcomed with open arms abroad.  

Even the hardest bread at home cannot be as bitter as the sweetest cake abroad. 

*


Lieber im Stehen sterben als auf den Knien leben.

 Selbst das härteste Brot zu Hause kann nicht so bitter sein wie der süßeste Kuchen im Ausland.  Einwanderung ist kein Menschenrecht. 

Niemand wird im Ausland mit offenen Armen empfangen.

*

 

Jobb állva meghalni, mint térdenállva élni.  

Otthon a legkemyényebb kenyér se lehet olyan keserű, mint idegenben a legédesebb kalács.  

A bevándorlás nem emberi jog. Idegenben senkit se fogadnak tárt karokkal.

*

 
 
         Murder Murder
 

Die Nationale Akademie fordert die Regierung Kasachstans auf, den Schießbefehl mit sofortiger Wirkung zu beenden. Das Schießen auf Unbewaffnete Menschen ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wird von der internationalen Justiz rücksichtslos verfolgt und hart bestraft. Das Internationale Bankenkartell hat bereits alle kasachischen Bankkonten bei den Kartellmitgliedsbanken gesperrt.

The National Academy calls on the government of Kazakhstan to end the order to shoot with immediate effect. Shooting at unarmed people is a crime against humanity and is ruthlessly prosecuted and severely punished by the international judiciary. The International Banking Cartel has already blocked all Kazakh bank accounts at the cartel member banks.


A Nemzeti Akadémia felszólítja a kazah kormányt a tűzparancs azonnali beszüntetésére. Fegyvertelen emberekre rálőni egyenlő az emberiesség ellen elkövetett bűncselekménnyel, amit a nemzetközi igazságszolgáltatás könyörtelenül üldöz és keményen büntet. A Nemzetközi Bank Kartell, a kartell bankjaiban talált kazah bankszámlákat máris lezárta.

 

Dr. Szekeres László főtitkár                                            Nemzeti Akadémia

 

*

Városháza eladó???


A Nemzeti Akadémia rossz érzéssel gondol a most zajló budapesti összevisszaságokra, melyekbe beletartozna a polgármesteri hivatal eladása is annak az akár külföldi befektetőnek, aki megfelelő jutalékot adna a tolvajoknak. 

Ezzel kapcsolatban tájékoztattuk Dr. Heliost, akinek nincs magyar asszisztenciája, ezért a magyar ügyekben a Nemzeti Akadémia tagjai informálják.

A bankár rövid gondolkodás után mondta " ... azt üzenem a jelenlegi magyar kormánynak, hogy rejtsék el értékeiket - az aranykészlettől a Szentkoronáig, mert a veszélyben mindenük, még a Budapesti Királyi Palota is külföldi gazemberek tulajdonába juthat törvénytelenül.

- A Duna-hidak eladása után a budapestiek majd átúsznak a másik partra.

(Mellesleg a magyarok helytelenül "várpalotának" mondják a Budapesti Királyi Palotát, amiből csak egy van, de várpalotából több is maradt a történelem viharaiban.)

A hazudós, beteg agyú városházi gazembereknek pedig csak annyit üzenek; " A budapesti városháza állami tulajdon, s a valódi rendszerváltozásnál a nép árulói és kirablói a hosszútávú börtönt, vagy az elmegyógyintézetet választhatják - de a magyar népet ne tartsák se naívan hiszékenynek se szellemileg alacsonyrendűnek önmaguk helyett."


A Nemzeti Akadémia tagjai megjegyzik; Na, ezt se nekünk mondták.

 

Nemzeti Akadémia                                                               

*

 

Állami ösztöndíjak


A Nemzeti Akadémia felszólítja a magyar kormányt, adjon a sajtóban teljes információt minden magyar ösztöndíjjal tanuló, felsőoktatásban résztvevő külföldi diákok identitásáról és számukról.

 

Nemzeti Akadémia

 

*

 
 
 
 Taivan zászlaja Taivan zászlaja
A Nemzeti Akadémia a maoista-fasiszta provokációkkal szemben is szolidáris a Kínai Köztársasággal
 
 
 
 
Nemzeti Akadémia
 
*
 

 

A Haza végveszélybe jutott!

 

A magyar nép élet-halál harcát vívja a történelmünkben még sohase tapasztalt fondorlatok, aljasság, gyűlölködés és gonoszság ellen.

A történelem folyamán vérben született szabadság veszélybe került.

A megtestesült gonosz neve most európai unió.

Magyarok! Teljes erővel forduljatok szembe a szabadságtok ellen támadókkal.

 

                                        

" ...s ne vigy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól,

ámen."

                                                                                     

Nemzeti Akadémia

 

 
 
 

Danger!

(veszély)


A Nemzetközi Bank Kartell ma dekrétumot adott ki arról, hogy az emberi méltóságot durván sértő szexuális perverzió nem emberi jog és figyelmezteti az eus liberális nyanyákat a szuverén államok belügyeibe való beavatkozástól, s közli, hogy az ilyen cselekedet nemzetközi terrorizmus és automatikus szankció alá kerül.


(Nesze neked Euro-Perverzió!)

 

Nemzeti Akadémia

*

Incarnate

(testetöltött, ördögi megszállottság)

 
 Kényszerzubbonyt neki! Kényszerzubbonyt neki!
 
 
 
gyurcsótány elvtárs-úr, hogyan lehet ennyire betegnek és ilyen "demokratának" lenni?
 
 
 

 

 

A számla még nyitva van...


Megdöbbentő az a felelőtlenség, mellyel a magyarországi politikai pártok a nép érdekeivel szemben egymásra acsarkodnak. Ennek csak Magyarország ellenségei örülnek, melyekből annyi van, mint csillag az égen.

Parlamenti ellenzéknek lenni nem kellemes dolog, mert aki alul van, neki csak az álmok árnyéka maradt. A hatalom magasságában a színpadi fény megrészegít, elkábít és újabb álmodozásra ragadtat, amiből sohase lehet elég.

Minden ellenzéki pártnak kizárólag egyetlen célja lehet, mégpedig az, hogy valódi és nem csak bemondott szakmai hozzáértésre alapozva alkossa meg a kormányprogrammal szemben attól némileg eltérő, de mindenképpen saját, konstruktív s nem csak improvizált és romboló programját.

A pocskondiázás, fenyegetés a destruktív alapállás a legrosszabb ajánlólevél a hatalom irányába, mert a negatív választási harc mindig hátrafelé sül el.

S végül a legutolsó, de a legkomolyabb intelem a magyar ellenzékhez;

A legkisebb jócselekedet is többet ér, mint a világ összes legszebb ígérete.

Mert az ígéret csak üres szó, nem egyéb mint álom, ami nem valósulhat meg sohasem.

De az egyre ritkuló jócselekedet minden korban a ma és a holnap racionális alapja.
A szellemi rokkantság legbiztosabb jelei a népet félrevezető beteges hazugságok, melyek megmérgezik az ember lelkét.

Az angyalokat megrontók lélekmérgező, dacos, megrögzött gátlástalansága a pokolba vezet, amiről a második következtetésre képtelen kóros elmeállapot nem tud és nem is akar tudni.

A magyar nép se szellemileg se erkölcsileg nem értéktelen kísérleti nyúl, mellyel minden erkölcsi identitás nélküli ocsmány kreatúra azt tesz amit akar, gondolván, a kijátszható törvények úgyse büntetnek személyiségzavarban szenvedő betegeket.

Aki egyszer hazudik, annak nem hisznek többé.

Aki pedig fegyverrel rálövet a népre melyből él, az megérdemli a pokol pusztító, kék tüzét!
- Hogy minek van kék tüze?
Aki tanult kémiát, rá tud bukkanni a periodikus rendszer "94"-es számmal jelölt "Pu" elemére.

- Tehát jó lesz gondolkodni amíg nem késő.

 

Dr. Constantin Helios                                  2021 Augusztus 30,   Washington D.C.

 

*

Népszavazás

 

Ha nem a valósággal kellene küzdenünk a rémálommá vált mindennapokban, azt gondolnánk, a pokolban vagyunk, vagy már meg is haltunk, csak nem tudunk róla.

A bukott európai unió minden módon igyekszik megvalósítani a nyugati országok régi törekvését, a magyar nép kipusztítását.

Emóciók nélkül állítjuk, a Kárpátokkal határolt Magyarország Európa legszebb, legértékesebb darabja.
A magyar kultúra több mint ezer éve alatt alakult egyedivé, európaivá, akadémiai magasságokba emelkedvén, melyhez hasonló az emberiség történetében nincs több.
A magyar nyelv Európa legkifejezőbb, legkulturáltabb nyelve, s a nagyon kifejezőnek mondott latin nyelvek együtt se tudják azt, amit a magyar nyelv egyedül.
A tizenkilencedik század nyelvújítása a gyémántot kicsiszolta brilliánssá, mely egyetlen nyelvnek se rokona, se ismerőse.

A véres történelem során Magyarországot mindenféle haszonleső, ingyenélő népek gyalázták meg, kezdve a bizánci birodalom hadjárataitól a mongol gyilkos hordák betörésén át a sokak által megvetett és útált török gyilkosokig, a Habsburg eszelős nagyravágyásig, mely csak az osztrák arisztokráciát gyarapította a bécsi palotákban, de a hegyek közti völgyekben koldus szegénységben, vagy inkább nyomorban élő germán eredetű embereknek csak kárára volt.

A jó jellemű lengyel népen kívül minden környező közeli és távolabbi, erőszakos népek sokszor legyilkolták a fogyatkozó magyar népet.

A bukott európai unió ámokfutó, "azon az egyen kívül " semmihez se értő, szépreményű penészvirágok, az agg nyanyák most egyetlen célt tűztek ki magukelé; saját tehetségtelenségük és sikertelenségük leplezésére a magyar nép és ezeréves kultúrája megsemmisítését a fondorlatos kitalációkkal való beavatkozással, az Európába semmilyen téren be nem illő idegen emberek érdekei előtérbe helyezésével saját népükkel szemben.

Újabban arra hivatkoznak a beavatkozni készülő angyalok megrontói, az aszott banyák, hogy a kisfiúkkal fajtalankodó homoszexuálisok jogait csorbítja a róluk szóló reklámok betiltása a magyar gyermekek körében.

Minden ember jogai csak addig érnek, ameddig a másik ember jogait nem sértik.

A bukott európai unióban a gyalázat már az eget veri.
Képzeljünk el egy olyan kort, melyben húszfilléres kínai vacak cafatokba nőnek öltözött, átoperált egykori férfiak táncolnának magyar csárdást - esetleg indián tolldíszekkel vagy fekete bennszülöttek fűszoknyájában és lefátyolozott arccal - a gyermekszínházban.

Felhívásunk minden magyar emberhez szól;

Magyarok, ne engedjétek meggyalázni a Hazát, melyből minden embernek csak egy van.
Ne engedjétek  megalázni saját életeteket, mely minden embernek saját tulajdona, amiben senkinek nincs keresnivalója!
Kifelé az életidegen és magyarellenes, az emberi méltóságot súlyosan sértő ideológiával és szándékokkal Magyarországról!

A helyzet kritikus amit ha most nem ismertek fel, nem lesz többé se holnap se Magyarország.

 

Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit

Dr. Szekeres László

Dr. Constantin Helios

 

Nemzeti Akadémia

 *
 
 

Otthontalanok kirablása

 

A Noble House Private Banking nemzetközi információ osztálya referense, Mariola Bubna-Littitz grófnő ma a bankközi belső hírszerzéssel tájékoztatást kapott egyik svájci bankból.

A Gyurcsány kormány uralma alatt több magyar politikus által ajánlott CHF - Svájci Frankban felvett (több mint 6500 milliárd HUF - Magyar Forint értékű) devizahitel teljes összege után az érintett politikusoknak 0,75 század százalékos jutalékot utalt át a svájci bank titkos bankszámlájukra.
Továbbá a magyar hitelesek által fizetett brutto kamatokból mintegy 0,2 százalékot fizettek ki magyar politikusoknak.

Az akkori baloldali uralom nem csak sok ember otthonának elvesztéséért felelős de azért is, hogy profitált az otthontalanná váltak kirablásából.

Minden titokra fény derül egyszer - előbb vagy utóbb...
- De jobb későn, mint soha. 

Nemzeti Akadémia
*
  

"Hülye magyarok? Gangster lengyelek?"

 https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/11/23/hulye-magyarok-hulye-lengyelek-ez-vicces-a-zdf-szerint


A magyar és a lengyel nép régi kultúrnemzet, nemes nép, mely mindig megvédte magát a támadóktól, bár azok gyakran összefogtak ellene.
- A visegrádi csatában a francia katonák ágyúi már a török oldalon lőttek a "hülye magyarok" állásaira.

Tehát a minden korban megtámadott, kirabolt, kihasznált és cserbenhagyott magyarokat" hülye magyaroknak", a megtámadott lengyeleket pedig "gangster lengyeleknek" nevezni, egyenlő az idiotizmussal és a gazemberséggel, de az aljassággal is.

A németek most szépen megköszönték a vasfüggöny határnyitást 1989-ben, ami az egységes Németországhoz vezetett.

Margaret Thatcher bárónő, brit miniszterelnök korában nem akarta a német egyesülést, mert számított a germán agresszív beállítottság kiváltotta próbálkozásra, a negyedik birodalom építésre, ami be is következett.
- Ezzel kapcsolatban még csak annyit; a Nemzetközi Bank Kartell az oroszokkal a háttérben tájékoztató megszéléseket folytat...

Egykoron volt egy un. "Belnémetügyi Minisztérium, mely az egyesüléskor semmit nem tudott felmutatni.
Azt mondták, semmiféle programot nem dolgoztak ki erre az esetre, mert nem hittek az egyesülésben.
Tehát a jajdekulturált, s nem hülye, "Übermensch" - "emberfeletti" németek nem csak a birodalmukat veszítették el, de országukat is megszállták, ami úgy is maradt, amíg a "hülye magyarok" hozzá nem segítették őket az egyesüléshez.
Helmuth Kohl német kancellár akkor azt mondta; "Ezt sohase fogják elfelejteni a magyaroknak."
- Tehát a lehülyézéssel szépen megköszönték a magyarok nem veszélytelen beavatkozását a nem hülye németek történelembe.

A szenilis, sorosgazember már a hamut is mamunak mondja, - s régóta nem tudja, hogy mit csinál.
A Nemzetközi Bank Kartell természetesen tehetne a gyalázata ellen - tíz másodperc elegendő lenne rá -, de a liberális, "nem hülye" - csak eszetlen ámokfutók olyan őrjöngést rendeznének az európai unió maradékában, mely kiválthatja a polgárháborút.

Persze mindennek van határa, s a nemzeti érdekek majd megfelelően fognak reagálni a gyalázatra minden érintett országban.
A vén sorosgazember  és német Inzucht - beltenyészet - barátnéja számlájára írjuk nem csak a legyilkolt európaiak életét, de a Földközi-tengerbe fulladt nemzetközi kalandorokét is, akik a jófajta disznókolbászból való kerítés miatt özönlenek Európába.

S ami most fájni fog;
Gran Canarián a tizenötezres tömeg invázorait a sok pénzért felépített - némelyik négy csillagos - szállodákban helyezték el. Az egyik a Hotel Servatur Vaikiki, Playa del Inglés.


Tehát a maputoi, s a hararei rinocérosz utca kettes számú pálmakunyhóból érkezett, s toiletet sohase látott ( mert az udvaron ment el ) szerencsétlenek most luxusszállodákban laknak, az európai unió adófizetői pénzén.
Hát ehhez kell ám nem hülyének lenni!!!

Ezért a kevéske turista is már elmenekült a Kanári-szigetekről.

Bravo!

 

Dr. Constantin Helios

 *
 
 International Banking Cartel
   

A Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója és az amerikai nagybankárok tanácsa a novemberi elnökválasztás minden levélben leadott szavaztát érvénytelennek mondta ki.

 

Nemzeti Akadémia

 
 
 Dr. Li-Meng Yan Dr. Li-Meng Yan
 
Dr. Li-Meng Yan a kezében tartott dokumentum alapján kijelentette; a Covid 19 vírust már 2017-ben kifejlesztették egy wuhani katonai labora- tóriumban, s amikor alkal-mas lett a globális táma-dásra, szabadon engedték.
 
Nemzeti Akadémia
 
 
*

  

     Evil Empire Evil Empire
 
III. Világháború
 
 
 
 
" A nemzetközi szerződésekben tiltott biológiai fegyverek bevetésével a kínai maoista-fasiszta bűnszövetkezet de facto proklamálta a harmadik világháborút..."
 
 Több millió dollár bevetésével a Nemzetközi Banki Kartell titkosszolgálata kiderítette, hogy Kínában legalább másfél éve létezik anti-Covid vírusszérum.  Ezért a vírust is Kína fejlesztette ki és az emberiségre szabadította.
 
 
World war III. 
 

 

*

 

Közlemény


A Nemzeti Akadémia támogatja a budapesti kormány szükségintézkedéseit, melyekbe beletartozik a parlamentnek a vészhelyzetben levő kormányzásból való kikapcsolása.

A globális egészségügyi krízis létrejöttében a politika nem bűntelen, ezért a nemzet megsemmisülése elhárítására, az emberi életek megmentésére minden eszköz legitim.

A politikai pártoknak, egyházaknak, mindenféle külföldi és belföldi szervezeteknek a magyar társadalom életébe bármilyen céllal való beavatkozása, anarchisztikus megnyilvánulása és ilyen irányú cselekedetei terrorizmusnak minősülnek.

A magyarság élet-halál harcában, emberiesség ellen elkövetett bűntettek azonnal megtorlandók, akár statáriális bíróság ítélete, vagy a nemzeti igazságtétel írott és íratlan törvényei alapján.

Amennyiben racionális faktorok alapján a polgári kormányzás nem lesz alkalmas a magyar nép védelmére, a Nemzeti Akadémia ötven évre  kezdeményezi az ideológiától mentes katonai hatalomátvételt.

 


Dr. Szekeres László
főtitkár
Haynal Kornél
Dr. Fazekas Zoltán
Kelemen Tamás
Kelemenné Poór Marianna
Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit
Pataky Máté Gergely
De Patakyné Majláth Anna gr.
Mariola Bubna-Littitz gr.
Trencsényi Molnár Lívia
Szekeresné Dőry Irma br.

Nemzeti Akadémia                                                          

 

Bugris putrisok


A nevelés nem minden, de mindennek alapja.


Budapesten, a Parlamentben kellemetlen közjáték zajlik az államhatalom birtoklásáért, vagy inkább a minden eszközzel való bitorlásáért.
Az önmagát jobbiknak mondó, bugris náci gangsterek hirtelen összefogtak az önmagukat balliknak tartó, hazug, bukott senkikkel.

Nem valami jajde előkelő társulat, melynek ápolatlan megjelenését, kulturálatlanságát és neveletlenségét nem kellene beengedni a parlamentbe, mely nem arra való, hogy putrivá degradálják - a "jó szomszédok" legnagyobb örömére.

Mert köztük is vannak árulók, akik elhozzák a hírt; " Európában a magyaroknál mindenki különb, jobb és demokratikusabb, tehát az ilyen tucatnáci bugrisoktól el kell venni a megcsonkított Magyarország utolsó darabkáját is."

El lehet képzelni, ha élesre megy, Magyarország népének meg kell küzdenie a külső ellenséggel és a belső árulóikkal is, akik inkább bíznak a magyarok idegenek által való képviseletében, mint a saját nemzetbeli képviselőikben.

Ezen képviselők minden nap megmutatják valódi arcukat, mely nem ilyen és nem olyan, hanem neveletlen, műveletlen, otromba, beteges lelkületű és szellemiségű, de mindenek előtt se nevükben, se szívükben nem magyar putris bugrisok.


Jóreggelt Magyarország!

 

Dr. Constantin Helios - Washington D.C.

Nemzeti Akadémia

 *

Idegenek egykori zsoldjában  állt bugris miniszterelnök jelöltek

- magyar szociális segélyen

BugrisékBugrisék

Idegen érdekek képviselője

nem egyéb, mint idegenek hazaáruló bolondja.


Öncélú politika, erkölcsök nélkül csak  ripacsok és pojácák piszkos cirkusza.

 

Nemzeti Akadémia

*

 

Figyelmükbe ajánljuk Heather Landy riportját

 

Az idő lejárt

Riport egy számüzetés negyvenegyedik évfordulóján 

 

 Nemzeti Akadémia


 

 

*

 

Stuttgarti gyilkosság a nyílt utcán

Kivégzés NémetországbanKivégzés Németországban

 https://videa.hu/videok/hirek-politika/karddal-meszarolt-egy-mohamedan-stuttgartban-afd-bevandorlas-gyilkossag-bqCZEATdCXHeZQ8p

 

     *

 
Amig nem késő...
Amig nem késő...  
Izraeli atomfegyverek