Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
                               
 

 

 

 Az "INFORMÁCIÓK" oldalt

a Nemzeti   Akadémia Információs Titkárságától   a hírszerző osztály vette át   szerkesztésre.

 A globális helyzetnek megfelelő   információk korrekt megfogalmazásban   kerülnek publikálásra.

 A médiák által közölt információk   hitelességéért nem tartozunk   felelősséggel.

 

 Haynal Kornél
 információs koordinátor

 ***

 
Figyelmükbe ajánljuk      
       
  
 

Diplomácia


Dr. Constantin Helios a Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója főtanácsosa, az Arlington Palotában  eszmecserére fogadta Babek Telegani iráni meghatalmazottat.

A tárgyalásról a sajtónak nem adtak ki kommünikét.


Haynal Kornél
információs koordinátor

Nemzeti Akadémia  2021 December 19.

   

Römerquelle

 *

 


International Banking Cartel

 

Titkos leszámolás

Heather Landy's report with First Consultant at the International Bank Kartell American Section, 

Dr. Constantin Helios

*

 

 Izrael halálbüntetése

 

A cionista terrorállam halálbüntetést szavaztatott meg a terrorral vádolt, jogtalanságba taszított emberek ellen.


A halálbüntetés bevezetése lényegében a Palesztina felszabadításáért folytatott harcot bünteti - a cionista megszállók "jogi" álarcában.


A Nemzeti Akadémia emlékeztetőként idézi a híres zsidó írásmagyarázó,

Hillél rabbi egyik mondását;

„Amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd másoknak."

 

Nemzeti Akadémia

**

* 

Emberi Jogok Napja

 

 Nemzeti Akadémia

 

* 

 International Banking Cartel

  

A Nemzetközi Bank Kartell kompromisszum nélkül elhatárolódik Donald Trump amerikai elnök azon tervétől, hogy
"az Amerikai Egyesült Államok hivatalosan elismerné Jeruzsálemet Izrael fővárosának."
 
A Nemzetközi Bank Kartell Globális Főtanácsa rendkívüli értekezletén született határozat alapján
 
Jeruzsálem nem fővárosa Izraelnek.
 
Jeruzsálem státuszát kizárólag a palesztin-izraeli béketárgyalások eredménye 
határozhatja meg, s nem az amerikai elnök provokatív nyilatkozata.
 
 
International Banking Cartel - Global Council   December 5,  2017  Toronto
 

*

Az emberiség nagyon beteg

 

"Amikor ártatlan gyermekek rettenetes kínok közt mennek a halálba, fájdalmukban megszólalnak a csillagok."

(Dr. Constantin Helios; Mémoire)


Minas Gerais Brazil állam Janaúba városában, 980 kilóméterre Északra Rio de Janeirotól, egy ember számos gyermeket leöntött alkohollal egy óvodában és meggyújtotta őket.

A gyermekek közül legalább négyen tűzhalál áldozatai lettek.

Az "O Globo" brazil média közölte, hogy a gyilkos évekig éjjeliőrként tevékenykedett a gyermekotthonban.

 

  

Nemzeti Akadémia

 

*

NOBLE HOUSE
  PRIVATE BANKING® 

America First

By Dr. Constantin Helios

 

*

A Nemzeti Akadémia közreadja a

Noble House Private Banking riportját.

 

Heather Landy; 

A múlt lejárt


Reports with the US Secretary of the International Banking Cartel

Riport a Nemzetközi Bank Kartell amerikai szekciója főtanácsosával

 

*

Human Rights Day

 

December tizedikén, az Emberi Jogok Napján a washingtoni Arlington Palotában ünnepi fogadás keretében folyt beszélgetés az emberi jogokról.


A Nemzeti Akadémia a soirée riportja jegyzőkönyvét cenzúrázatlanul, teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza.


Az idei fogadáson csak három újságíró volt a huszonöt meghívott vendég között.
Ennek okát kuatván, a vendéglátó borús tekintettel ezt válaszolta;

- A világsajtó erkölcsileg eltévedt, liberális életszemléletű képviselőivel a magántulajdonú nagytőkének nincs semmi dolga ezen a világon.
Az olyan média, mely a tények közlése helyett saját vágyálmait szövi bele az események értelmezésébe, nem tájékoztatni akar, hanem a legrafináltabb módon irányítani az eseményeket, vagyis rosszhiszemű hatalmi manipuláció bűnébe esett.
Az ilyen média semmire se jó, s ha valaki független módon akar tájékozódni, önmagára kell támaszkodnia.
A bankok világa ezt megteheti, de az anyagi és erkölcsi függőségben levő ember nem.

Az Amerikai Stratégiai Tervezőintézet tudományos és technológiai coordinációval foglalkozó egyik munkatársa több szakértő bevonásával tanulmányt írt az amerikai közállapotokról, globális keretekbe helyezve.

- Miért csak az amerikai közállapotokról értekezik? - tudakolta Dr. Szekeres László, a Nemzeti Akadémia főtitkára a Stratégiai Tervezőintézet munkatársától.

- A globális helyzetelemzés több kötetes könyv anyaga lenne, s összefüggéseiben a konklúzió sokak számára ellentmondásként hatna.
Ez pedig mégjobban bonyolítaná a kialakult válságállapot reális értékelését.

- Mondana-e néhány példát az elemzést összegző vezérgondolatokból?

- Az egyik gondolati elem csak részben foglalkozik a világválság kialakulásával.
Ebben központi szerepet kaptak a médiák, melyeket az erkölcsi felelősség hiányában tevékenykedő, vagy inkább riogató, liberális gondolkodásmódot terjesztő, igen veszélyes elemek tartanak befolyásuk alatt.

A chaos állapot jellemző az újságokra és a televízió állomásokra, mert az általuk közölt, manipulált információk nem csak kritikátlanul árasztják el a közönséget, de hiányoznak belőlük a kultúra esztétikai komponensei és a pedagógiai nevelő hatás.

A médiák erkölcstelensége olyan méreteket öltött, hogy azt semmiféle törvénnyel megzabolázni nem lehet.
Ezért a kialakult helyzetben meg kell vizsgálni a médiák által szolgált politika és politikusok büntetőjogi felelősségét.

A vendéglátó Dr. Helios egyre gyakrabban hangoztatja, hogy az erkölcsileg elesett társadalom chaosában nem lehet szó a magántulajdonú nagytőkének a gazdaságba való invesztmentjéről.
S amíg a gazdaság leépít, nem várható pozitív társadalmi változás.

Dr. Helios tanulmányában megdöbbentő részletek látnak napvilágot.
A globalizált gazdaság produkálta jövedelemnek nagyobb része ered az emberek egymásrautaltságából, a függőségből és a másik eredményeire való ráakaszkodásból, mint a gazdaságban való önálló szellemi és saját jogon való gyakorlati tevékenységből.

Tehát száz dollárból csak negyven dollár a megújuló, termelő tőke, a hatvan százalék pedig csak körbejár az erősebb helyzetéből eredő manipuláció "jogán."
Vagyis magyarul; ilyen vagy olyan módon, de elveszem, ami a tiéd.

A motivációra épülő konzervatív gazdaságpolitikát elemezvén én is azt vallom, csak a valódinak van elég ereje és joga a túléléshez.
A támogatásra szoruló gyengét előbb-utóbb magaalá temeti a történelem.
Ez az élet és a természet kegyetlen igazsága.

Arra a kérdésemre, hogy milyen gondolataik vannak a Stratégiai Tervezőintézetnek a globális terror megfékezésére, Dr. Helios vette át a szót.

- Minden lehetséges, csak akarni kell és mindent meg lehet tenni, csak mélyen kell hallgatni róla.
Tehát a sikerhez a tudomány eredményeit kell alkalmazni a legszigorúbb titoktartásban.

Az olyan népeket és országokat, melyek rá akarják erőltetni középkori nézeteiket a náluk sokkal magasabban fejlett népekre, el kell vágni a civilizáció minden jelenségétől.
Maradjanak meg egymás közt saját világukban, mert a tudatlanság hamarabb végez velük.
Humanitárius segítség csak embernek jár, de terroristának nem.

Szabad társadalom nem biztosíthat jogokat azoknak, akik nem tisztelik mások jogait, vagy kikémlelik titkait és eladják a szabadság ellenségeinek.

Aki önmagát politikai vagy vallási nézetek hangoztatásával megjelöli, azt mások is megjelölik a nekik megfelelő módon, ami ellen semmiféle törvénynek mondott rendelettel védekezni nem lehet.

Arra a kérdésre, hogy mi várható Donald Trump elnöksége alatt, Dr. Constantin Helios így válaszolt;

- Amerika negyed évszázad óta tapossa egyhelyben a liberális sarat és önmagával szemben óriási lemaradásban van.
Az infrastruktúrába már annyi pénzt kell befektetni, amennyi még Istennek sincs.
A meglelvő programok finanszírozása mellett a következő négy évben több ezer milliárd dollárra lesz szükség, melynek részleteit előre nem közölhetem, mert a tőzsdei jegyzésű cégek részvényei előre megsokszorozódnának, érdemtelenül.
Nyilvánvaló, hogy lesz némi fellendülés, de aféle gazdasági csodára senki se várjon.

Amerika súlyos erkölcsi válságban van, s ezt nehéz lesz kiegyensúlyozni, ill. a valódi értékrendszerben újraindítani.

De azt már most megmondhatom, hogy az emberi szellemben és lélekben végrehajtott liberális rombolás Amerika egyik legnehezebb kihívása lesz a jövőben, mely érinteni fogja a médiákat és az illegálisan itt tartózkodó latin és mohamedán tömegeket.

Amerika meg fog tisztulni, mert a módszerekben teljes egyetértés uralkodik a hatalom valódi birtokosai, a magántulajdonú nagytőke és a bankok zárt világában.

 

Dr. Szepessyné Dr. Deák Margit
Nemzeti Akadémia    2016, December 12  

 

*

 

 
Üvegház
 
 
Ma a magyar egészségügyről szólunk, mely téma mindig aktuális és sohase rendezhető az érdekeltek aktív bevonása nélkül.
 
Hogy mi minden hiányzik és mennyire rosszul szervezett, valamint mennyire alulfizetett az orvostársadalom Magyarországon, már lerágott csont.
 
Ezért most bár az orvosok tevékenysége és javadalmazása érdekében emelünk szót, de mégis előtérbe kerül a politika akarata és tehetetlensége ebben a témakörben is.
 
Gyakran mondjuk; mindent lehet, csak akarni kell.
Ha ez valóban így van, akkor miért nem akarja a politika megoldani vagy legalább is jobb módszereket alkalmazva enyhíteni a magyar egészségügy akkut problémáit?
 
Elsősorban azért nem oldja meg, mert nem hozzáértők, hanem szakképzés és élettapasztalat hiányában a problémák mögé bújt önjelölt "szakértő politikusok" hallgatnak jó nagyokat az egyre súlyosabbá váló állapotokról.
 
Az orvosok gyatra javadalmazása, vagyis a motiváció hiánya az, ami a magyar orvosokat rezignálásra, befeléfordulásra és elvándorlásra készteti.
 
Senki se köteles az egyetlen életét feláldozni mások miatt egy olyan ügyben, melyben mindig ő a vesztes.
 
Egy magyar orvosnő saját egészségét veszélyeztetve, három műszakban teljesít szolgálatot. 
Rokkant családtagja ápolása, valamint idős családtagjai felügyelete, segítése után, várnak reá a véget nem érő házimunkák.
A legnehezebb feladata orvosi rendelőjében várja, a sok, ilyen-olyan valódi és képzelt beteg formájában. 
 
A hierarchiát már nem ismerő magyar társadalom elveszítette az irányt.
Senkinek nem jut eszébe, hogy a szakképzettség nélküli emberek elvégezzék az értelmiségiek képzettséget nem kívánó mellékes tevékenységét, mint a házimunkák.
 
Ha az orvosnőnek kell edényeket mosogatni, a lépcsőt hátrafelé menetben felmosni, a magyar etika végképp eltévedt. Akadémiai titulussal gyárudvart sepregetni ugyancsak hatalmas gazdasági ráfizetés.
 
Magyarországon már mindenki milliomos, ezért dolgozni egyre kevesebben akarnak, bár azok is várnak valamit az élettől, akik semmit se tesznek a társadalomért, melyből hasznot húznak.
 
A hazaáruló diktatúrában a motivációt nem ismerték.
Az egyetlen "motiváció" az értéktelen bádog kitüntetés volt, melyből mára nem maradt semmi, sokak számára még emlék sem.
 
A csermanik-csermanek-kádár diktátor úr "szép" rendszere végleg kiölte a politikából a kormányzottakkal való dialógust s a belőle eredő megegyezéses módszert.
Az akkori politikai hatalom nem megegyezett, hanem diktált, mégpedig négyosztályos haszonélvezőin keresztül.
 
Azt állította, hogy a népért tevékenykedik, de ebből egyetlen szó se volt igaz.
A diktatúra szláv zsidói a néptől való idegenségét és ellenséges beállítottságát, a nép nélkül való "kormányzást" mi se bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a diktatúrájuk megbukott ezért most a felelősségrevonás veszélye fenyegeti őket.
Tehát az a nép melyet idegen érdekek szolgálatában, ellenséges ideológia alapján, idegen szívvel, felülről kormányoztak, de nem motiváltak, szép csendben kilopta magát a rendszerből és befelé fordult.
 
Ezt teszik most a magyar orvosok is és a többi diplomás értelmiségi, mely rétegnek valójában vezetnie kellene népét tűzön-vizen át.
 
Az orvosi diploma kézhezvétele eskütétellel jár, melyet a legmagasabb erkölcsiségben nevelt emberek sohase szeghetnek meg.
Sajnos a megélhetés és a karriervágy, valamint a félelem a diktatúra megtorlásától oda vezetett, hogy sok magyar orvos szegte meg esküjét, melyet Isten és a saját népe, valamint önnön lelkiismerete előtt tett.
 
"Esküszöm, hogy az emberi testet nem gyalázom meg, legyen az férfi, nő, szabad, vagy rabszolga."
( Hyppokrates)
 
Magyarországon a politikai foglyok életét az elmebetegek közé zárva tették tönkre s így a jogilag többé nem létezett emberek önbecsülése is megszünt.
- A társadalomból ki lettek taszítva.
 
Orvos nem azért tesz orvosi esküt, mert éppen nincs jobb dolga, hanem azért, mert népe védelmében vállalja a legnehezebb feladatot minden körülmények között.
A gyógyítást, de nem saját élete feláldozása árán.
 
Ezen feladatát az orvos olykor csak életveszélyben tudja teljesíteni.
Néha a tűzvonalban, a robbanó bombák között menti ki a sebesülteket a Nemzetközi Vöröskereszt jelét viselő járművén, vagy a súlyos fertőzőbetegségek, mint az ebola leküzdésével, mely reá is éppoly halálos veszély, mint mindenki másra.
 
Az orvosi tevékenységgel járó egészségi  veszély kiterjed minden egészségügyi személyzetre, mely gyakran a háttérben marad, de nem kevésbé jelentős, mint maga az orvos/nő.
 
Most az emberiesség ellen súlyos bűncselekményeket elkövetett magyar állam által meggyalázottak szólnak az idősebb magyar orvosokhoz és rajtuk keresztül a magyar értelmiséghez:
 
Az idegenek által még mindig bitorolt magyar államhatalom most titeket gyaláz meg, akik egykoron az aljassággal kollaboráltatok s ezzel egyenlővé váltatok a náci haláltáborok sarlatánjával, a hírhedt mengelével, a halál angyalával!
 
A rémálom rendszerben rátok ragasztott gyalázat elleni tiltakozásul most tegyétek le a munkát!
 
El kell gondolkozni azon, hogy amikor egy orvos házi látogatásra érkezik betegéhez és piszkos, lakásnak mondott putriban találja magát s betege is gyakran ápolatlan és olyan szagokat áraszt, melyektől álmában se szabadulhat, milyen emberré válik évtizedek alatt az egykoron ideológiai agymosáson keresztül ment, erkölcsileg elesett ember.
 
Akadémiai képzésben részesült, igényes értelmiségiből megfásult, életúnt és illúziók nélküli emberi roncs lesz nyugdíjas korára, melyben gyakran még egy köszönetet se kap az állam bizonytalan nyögdíján kívül.
 
Hogy erkölcsileg érdemes-e az ilyen szolgálatot élethivatásként számontartani, az vitatható, ugyanis minden csak nézőpont kérdése.
 
Nyugaton a növekvő stressztől egyre több az orvosi műhiba, mely olykor tragédiával egyenlő.
 
Magyarországon is megtörtént, hogy egy idős asszony lába amputálása után derült ki, nem azt vágták le, melyet kellett volna.
A néninek haláláig tartó lelki fájdalmat okoztak a súlyos orvosi műhibával, melyet nem lehetett meg nem történtté tenni.
 
Bécsben egy alig huszonhárom éves fiatalembert férfiatlanítottak meg műtéti tévedésből az ezredforduló utáni években, az AKH-nak mondott második legnagyobb európai kórházban.
A peren kívüli kártalanítási titkos megegyezés ezen a fiatalemberen már nem segít.
Nem tudja teljesíteni azt a feladatát, melyre Isten a világra hívta.
Az élet továbbadását.
 
Gyakran mondjuk, hogy a "fejétől bűzlik a hal", ami a politikával s az államhatalommal szembeni kritika, de inkább megalapozott vádnak mondható.
 
Az öncélú politika súlyos tévedései és bűnei eredménye valahol mindig lecsapódik, mint a pára a zárt üvegház oldalán.
Kárvallottjai az emberek között keresendők, akik reménytelenül ki vannak szolgáltatva a mindennapok rettenetes viharainak, melyek gyakran elragadják és olyan helyen teszik le őket, amire soha senki se számít.
 
A magyar orvostársadalom számos tagját elfújta a szél olyan messzire, ahova nem hallatszik el többé a magyar emberek segélytkérő jajszava.
 
Minden embernek joga van ott leélni az életét, ahol nem boldogtalan és ahol megbecsülik tevékenységét.
 
Minden embernek csak egy élete van, ezért a politikusoknak sürgősen el kell gondolkodni azon, hogy még ebben az egy életben bekövetkezhet az ő felelősségrevonásuk is, mely sokaknak az utolsó konzekvenciát jelenti.
 
Ugyanis az utolsó konzekvencia után már nem lesz semmi egyéb...
 
 
Nemzeti Akadémia

 

 

 
 
A Duna Televízió honlapján olvastuk;
(Jó szórakozást kívánunk mindenkinek aki még könnyesre tudja nevetni magát.)
 

Amikor a marslakók magyarul beszéltek és ontották a felfedezéseket
Szerző: Jezsó Ákos
2022.11.17. 08:00
Főoldal / Történelem


Nobel-díjas tudósok hosszú időn át egyöntetűen állították, hogy a második világháború idején az amerikai tudományos életet a marslakók uralták. Közös jellemzőjük, hogy pocsék az angol kiejtésük és egymás között egy titkos nyelven beszéltek, amit ők magyarnak hívtak. Az öt marslakó közül az egyiket Wigner Jenőnek hívták, aki 1902. november 17-én a Terézvárosban látta meg a napvilágot.
A Los Alamosban az amerikai atombomba kifejlesztésén dolgozó szakemberek között terjedt el az a szóbeszéd, hogy a Marsról még ezer évvel ezelőtt érkezett egy űrhajó, amely Közép-Európában szállt le, de valami baja lehetett, mert már nem tudott visszamenni. A marslakók pedig elvegyültek a földi emberek között, és magyaroknak adták ki magukat. Arról lehet őket megismerni, hogy egymás között érthetetlen nyelven beszélnek, ha pedig angolra váltanak, akkor rémes a kiejtésük.


Wigner Jenő (Forrás: Wikipédia)
Az Amerikát megszálló marslakókról a Nobel-díjas Leon Lederman kísérleti részecskefizikus önéletrajzi könyvében is írt. Eszerint „a történet igazi marslakókról szól. Azokról, akik a 20. század első felében beszivárogtak a világ legjobb egyetemeire és kutatóintézeteibe; pontosabban arról az előőrsükről, amelyik bolygónkon az első bázisukat hozta létre. Azon buktak le, hogy bármilyen soká gyakorolták is, egyetlen földi nyelvet sem tudtak normálisan, idegen akcentus nélkül beszélni. Volt azonban egy ügyes trükkjük: magyar emigráns tudósoknak álcázták magukat, hiszen köztudott, hogy a magyarok beszédének van egy ilyen furcsa akcentusa”.

Egyszer a göttingeni uszoda füvén a német csillagász, Heckman társaságában napozott. Barátja észrevette, hogy Wigner lábára hangyák másznak fel, és látta, hogy meg is csípték. Megkérdezte, hogy miért nem öli meg a hangyákat. „Mert nem tudom, melyik csípett meg” – válaszolta.
Az amerikai marslakókról az indukált radioaktivitással kapcsolatos kutatásait fizikai Nobel-díjjal jutalmazott Enrico Fermi is megemlékezett. Egyik humoros hangvételű cikkében arról értekezett, hogy az „univerzumban más bolygókon is ki kellett alakulnia civilizációnak, az intelligens faj pedig új és friss világokra vágyva utazik és terjeszkedik. Az ilyen magasan fejlett, tehetséges népek aligha hagyhatják figyelmen kívül a mi csodaszép bolygónkat, a Földet. A nagy kérdés az, hogy hol vannak? Itt vannak közöttünk, de magyaroknak mondják magukat”.

Az ugyancsak Nobel-díjjal kitüntetett Hans Bethe pedig az öt, ismertté vált marslakó egyikéről, Neumann Jánosról egyenesen azt írta, hogy az „agya egy embernél felsőbbrendűbb faj megnyilvánulása”. Hozzátette: „Princetonban az a hír járta, hogy az Institute for Advanced Studies legfiatalabb professzora valójában félisten, de bolygónk gondos megvizsgálása után embernek álcázta magát, és ez külsőleg tökéletesen sikerült is.”

Amerika legkiválóbb tudósai öt marslakót azonosítottak: Neumann Jánost, aki talán a legnagyobb koponya volt mind közül; Kármán Tódort, akit az amerikai légierő védőszentjének is becéztek; Teller Edét, a „hidrogénbomba atyját”, akit neve kezdőbetűi alapján E. T.-nek (az angolban a jelentése Extra Terrestrial, vagyis földönkívüli – a szerk.) is szoktak hívni, tehát pusztán már csak ebből is egyértelműen látszik, hogy marslakó; Szilárd Leót, aki felismerte, hogy beindítható a nukleáris láncreakció, és ezzel létrehozható az atombomba; no és persze Wigner Jenőt, aki Nobel-díját „az atommagok és az elemi részecskék elméletének továbbfejlesztéséért, különös tekintettel az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért” kapta.

Mind az öt tudós Budapesten született és a magyar főváros iskoláiban tanult, de Amerikában lett világhírű – és ott vált marslakóvá.
Wigner Jenő Pál, vagy ahogyan az angol nyelvterületen hívják, Eugene Paul Wigner, a Terézvárosban látta meg a napvilágot 1902. november 17-én.

Egyike volt azoknak a fizikusoknak, akik száz évvel ezelőtt új alapokra helyezték a fizika tudományát, többek között a kvantummechanika révén, melybe bevezették a szimmetriák elméletét.

A Király utca 76. alatti házban nőtt fel, s a Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt, egy évfolyammal Neumann János alatt. A Műegyetem vegyészmérnöki szakán kezdte egyetemi tanulmányait, majd a Berlini Műszaki Főiskolán folytatta, s közben szorgosan látogatta a Német Fizikai Társulat szerda esti beszélgetéseit, melyen többek között Albert Einstein, Max Planck, Rudolf Ladenburg és Werner Heisenberg is gyakorta megjelent. Itt barátkozott össze Szilárd Leóval, az öt amerikai marslakó egyikével.


Az egyetem elvégzése után hazatért, és az újpesti bőrgyárban édesapja mellett mérnökként dolgozott, de nem tudott ellenállni a berlini Kristálytani Kutatóintézet csábításának, és csakhamar visszament Németországba.

A 20-as évek végén Göttingenben a nagy matematikusnak, David Hilbertnek lett a segédje, s közben beleásta magát a Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger és Paul Dirac nevével fémjelzett kvantummechanikába. 1929-re publikációival széles körben felhívta magára a fizikus világ figyelmét. 1931-ben adta ki Csoportelmélet – módszer a kvantummechanikában című művét, amely egy ma is használatos eszközt adott az elméleti fizikának. A teória kidolgozásában a másik, Budapesten született marslakó, Neumann János segítette, akivel 1930-ban egyszerre lettek az amerikai Princetoni Egyetem tanárai.

Wigner figyelme a harmincas évek végén az atommag felé irányult, majd azon belül is az atommag-reakciókra fókuszált.
1936-ban a Wisconsini Egyetem tanára lett. Itt találkozott első feleségével, Amelia Frankkel. Házasságuk tragikus véget ért, mert neje a következő évben meghalt. Fájdalma elől a munkába menekült. Princeton visszahívta, ahol folytatta az atommag titkainak kutatását. Még kétszer nősült. Második asszonyát 1941-ben vette el, akitől két gyermeke született. 1977-ben azonban Wigner másodszor is megözvegyült. Harmadik felesége Eileen Clare-Patton Hamilton volt, aki Wigner halála után, 2010-ben hunyt el.


Albert Einstein (Forrás: Wikipédia)
Sosem politizált, a tudománynak szentelte az életét, de a háborús fenyegetést nagyon komolyan vette, és 1939 augusztus elején két másik marslakó, vagyis Szilárd Leó és Teller Ede társaságában felkereste Albert Einsteint, hogy levelet írjanak Franklin D. Roosevelt elnöknek.

A híres levelet, melyben a négy tudós az atombomba kifejlesztését javasolja, végül Einstein szignálta.


Franklin D. Roosevelt (Forrás: Wikipédia)
Eszerint: „Úgy érzem, hogy kötelességem az ön figyelmébe ajánlani a következő tényeket és javaslatokat:

Az utóbbi év folyamán Joliot kísérletei Franciaországban, továbbá Fermi és Szilárd kísérletei Amerikában megmutatták, hogy elegendő nagy uránmennyiségben láncreakció idézhető elő, minek során hatalmas mennyiségű energia és sok rádiumszerű elem keletkezik. Szinte bizonyos, hogy ez a közeli jövőben megvalósítható lesz. Az új jelenség bomba gyártását is lehetővé teheti. Föltételezhető, hogy egészen új típusú és rendkívüli erejű bomba készíthető. (…) Tudomásom van róla, hogy Németország leállította a megszállt Csehországban bányászott urán külföldi eladását. Az ilyen akciót talán az magyarázza, hogy a Vilmos Császár Kutatóintézetben most egyes Amerikában végzett kutatásokat megismételnek.” Mindezek alapján Einstein a levélben azt javasolja, hogy az Egyesült Államok kormánya „megfelelő pénzügyi támogatással gyorsítsa fel a kísérleti munkát, amibe vonjon be olyan ipari laboratóriumokat is, amelyeknek megvan az ehhez szükséges megfelelő felszereltségük”.

A Roosevelt elnök által létrehozott uránium bizottságban, amely annyira titkos volt, hogy még alelnöke, Harry Truman sem tudott róla, Wigner Jenő, Szilárd Leó, Teller Ede és Enrico Fermi kapott helyet.

Ebből fejlődött ki a Manhattan fedőnevű program, amely révén Amerika elkészítette az első atombombát.
Utolsó éveiben sokat gondolkodott az élet értelméről és végső céljáról. Memoárjában ezt írta: „Az élet teljes jelentése, minden emberi vágy együttes értelme, egy olyan alapvető rejtély, ami meghaladja felfogóképességünket. Amíg fiatal voltam, dühös voltam a dolgok ezen állása miatt. Mára megbékéltem vele. Még megtiszteltetésnek is tartom, hogy közöm lehet ehhez a rejtélyhez.”
Wignerre a Chicagói Egyetem fémfizikai laboratóriumában az elméleti csoport vezetését bízták. Egy nagy teljesítményű plutóniumtermelő reaktort kellett megépíteni, amit 1942. december 2-án helyeztek üzembe.

Amikor azonban Hirosimára és Nagaszakira ledobták a bombát, Wigner mély depresszióba merült, mert sok ember halálában érezte magát felelősnek. Lelkiállapotát csak tovább rontotta, hogy az 50-es években mindenfajta politikai támadás érte a Manhattan-projekt vezetőjét, Robert Oppenheimert.

1960-ban, amikor már a matematikai fizika legnagyobbjai közé sorolták, megírta legismertebb nem fizikai tárgyú tanulmányát, a mára klasszikussá vált „The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences”-t (A matematika meghökkentő hatékonysága a természettudományokban).

Ebben a tanulmányban amellett érvelt, hogy a fizikai fogalmak eredete a biológiában és az észlelésben gyökerezhet, és szerencsés egybeesés, hogy a matematika nyelve tökéletesen alkalmas a fizika leírására.

1963-ban megkapta a fizikai Nobel-díjat.
Az Isten még húsz évet adott neki, 1995-ben halt meg Princetonban.

Teller Ede, a másik marslakó, nem sokkal a halála előtt, 2002-ben ezt írta Wigner Jenőről: „Egész életében ezerszer volt kedves és szeretetre méltó. De zsenialitása és az igazság tisztelete udvariasságába néha egészen gyönyörűen belekevert egy kis ízletes valóságot. Ebben a nagy ellentmondásban, ő volt a legnagyobb. Mint udvarias ember, mint szellemes gondolkodó, és mint természetkutató, a 20. század legnagyobbjainak egyike”.

 

Nemzeti Akadémia

 

*

 

 
Európai uralkodócsaládokra emlékezünk ebben a sorozatban
 
 Romanov esküvő Oroszországban Romanov esküvő Oroszországban

Georgij Romanov orosz nagyherceg és Viktorija Romanovna

2021 Október elsején Szentpétervárott örök hűséget esküdött egymásnak.

A cári rokonságból származó birodalmi esküvő volt az első több mint egy évszázad után.

Kívánjunk jó egészséget, boldogságot és hosszú életet

- a remélhetőleg legközelebbi orosz cárnak.

Nemzeti Akadémia

*

  Maria Vlagyimirovna Romanova, 
  Georgij Mihajlovics Maria Vlagyimirovna Romanova, Georgij Mihajlovics
  
Maria Vlagyimirovna Romanova orosz nagyhercegnő,
a fiával, Georgij Mihajlovics nagyherceggel. 
 
*
 
Konstantin görög király és Anne-Marie királynéKonstantin görög király és Anne-Marie királyné
Konstantin görög király és Anne-Marie királyné
 
 Pavlos trónörökös és családja Pavlos trónörökös és családja
Pavlos trónörökös és szép családja
 
Nemzeti Akadémia
*
 
 
https://www.euronews.com/news
https://www.euronews.com/news
 
 

 

Information Consortium

 

International  Banking  Cartel

 
 
 
A Nemzetközi Bank Kartell 2019 Január tizedikén megtartott évi első globális értekezletén megtárgyalta az európai unió és Magyarország helyzetét.
 
A Kartell megállapította, hogy a jelenlegi magyar államhatalom kormányzási stílusa és céljai elszakadóban vannak Magyarország népe stratégiai érdekeitől és a jelenlegi helyzet valóságától.
 
A budapesti kormány gazdasági tevékenységében kevés a racionális elem, mert nem motivációval segíti a nép teherviselését.
 
A túlóra három év múltán való kifizetése súlyosan sérti minden ember önrendelkezési jogát, melybe beletartozik a megtermelt javaival való szabad rendelkezési jog is - ezért az ország belső egyensúlya érdekében tanácsos a törvényjavaslatot népszavazásra bocsátani.
 
A gazdaságban csak azt lehet elosztani, amit megtermelnek, ezért minden más elképzelés csak  vágyálom, mely nem valósul meg sohasem.
 
Az európai uniót nem demokratikus módszerekkel és célokkal uraló indoktrinált körök által függőségbe manipulált magyar gazdaság nem önálló fejlődésben van.
Magyarország népét szellemi öntudatlanságba taszították, s idegen, rejtett érdekek szolgálatára fogyasztóvá és munkaeszközzé degradálták.
 
Magyarország népe az elszabotált rendszerváltozással külpolitikai manipuláció áldozata lett.
 
A terrorhatalom emberiesség ellen elkövetett bűncselekményei tetteseivel az igazságtétel helyett a bűnök leplezésére  cinkosságot vállalt magyar politikusok büntetőjogi felelősségrevonása nem marad el.
 
A megszállók terror uralmával szembefordult, igazságtételt és kártalanítást nem kapott magyar emberek ma is súlyos hátrányt szenvednek a magyar államhatalmat érdemtelenül birtoklók hatalmi érdekei miatt.
 
A társadalmi integritás egyik legfontosabb eleme a határvédelem, mely a független állam mindenkori kormányának joga és kötelessége az érvényben levő törvények alapján, a rendelkezésre álló eszközökkel.
 
Parlamenti ellenzék csak egyéni, racionális alapokra épülő saját gazdasági, erkölcsi, kulturális és egyéb  programmal járulhat hozzá a minden állampolgár szabadságát garantáló jogrend  fenntartásához és az ország stabil fejlődéséhez.
A korrupt, idegen zsoldban tevékenykedő, anarchista politikai mafia súlyos károkat okoz nem csak Magyarország népének, de elsősorban a budapesti kormány parlamenti ellenzékének.
 
A pánikot és hisztériát keltő, romboló ellenzék sem erkölcsileg, se szellemileg nem áll a  helyzet magaslatán - s ezidő szerint irracionális követelések hangoztatásával nyit utat a megállíthatatlan elszegényedésnek.
 
Az államhatalmat elveszített politikai társulatok, idegen érdekek szolgálatában kimanőverezik  magukat a törvényben biztosított lehetőségből, a konstruktív ellenzékiségből.
 
Minden embert a cselekedetei alapján lehet és kell megítélni az érvényben levő törvények alapján.
 
A Nemzetközi Bank Kartell, mint a globális hatalom valódi birtokosa, az un. parlamenti immunitást nem ismeri el, ezért az arra hivatkozó bármely  oldali, indoktrinált elemeknek büntetlenség helyett  számolni kell a végső konzekvenciával is.
 
A Nemzetközi Bank Kartell nem avatkozik be egyetlen ország belügyeibe se, de fenntartja magának a jogot a chaos, az anarchia és a terrorcselekmények minden eszközzel való megfékezésére.
 
A chaotikus állapotokban az invesztment beszüntetése globális gazdasági összeomláshoz  s az emberi társadalom megsemmisüléséhez fog vezetni, mely folyamatot - mint gyógyíthatatlan betegséget - visszafordítani nem lehetséges.
 
A természetellenes liberalizmus, a "mindenkinek mindent szabad", s a másik ember által megtermelt javakból való "emberi jogon megjáró részesedés" - erkölcsi és szellemi eltévelyedés, melyért a számla mindenkinek megérkezik.
 
 
 International  Banking  Cartel - Global  Council       January 10, 2019  New York
 
 
 
 

 

 

 

North Korea really dismantling rocket test

 

Taktika, mint stratégia

 

A Nemzeti Akadémia hírszerzői közvetett forrásból kaptak megbízható információt az Észak-koreai atomfegyverkezési program egyre nyíltabb továbbviteléről.

Trump amerikai elnök és az Észak-koreai diktátor személyes Singapore-i találkozója tehát eredménytelen volt.

Az Észak-koreai diktátor stratégiai függőségben van Kínától, melyet egyik-napról a másikra nem lehet megszüntetni.

A kérdés az, hogy egyáltalán akar-e független lenni Észak-Korea Kínától?
A Nemzeti Akadémia politológusai válasza egyértelmű; Észak-Korea nem akar függetlenséget Kínától, mert az Észak-koreai nép és a világ fejlett országai népei közti különbség hétköznapi embernek már elképzelhetetlenül nagy.

A függetlenség Pjöngjang kommunizmusa összeomlásához vezetne, mert a groteszk rendszer nem képes önmagát se fenntartani, se megújítani.
Ezért a kényszerhelyzet továbbra is fennál és bármely pillanatban nyílt összecsapáshoz vezethet.

S ami megtörténhet, az meg is fog történni.

 

Nemzeti Akadémia

 

 

 

  
Csalók Lottója 

Csalás!Csalás! 

A Nemzeti Akadémia minden európai tagja részt vett abban a programban, mellyel lelepleztük az "Euromillions" lottotársaság mögött megbúvó politikai érdekeket.

Az eredmény nem csak hitelt érdemlő és meggyőző, de a felkészületlen embert egyszerűen letaglózza.

Mindig gyanítottuk, hogy az "Euro Lotto" csak egy nagy csalás, szemfényvesztés, mellyel az embereket szemérmetlenül kirabolják, vagyis megfizettetik velük az európai unió létét.

2009 Júniusában lottó klubot alakítottunk a Nemzeti Akadémia harminchat európai tagja részvételével, akik havonta száz eurót utaltak át honoráriumukból a nagy kísérlethez.
Hogy sikerrel járjunk, erőteljes anyagi támogatást kaptunk Dr. Constantin Helios úrtól, aki a havi összegünket kiegészítette tízezer euróra.

Naív kezdőként azt hittük, hogy a havi négyezer lottó tippel majd annak rendje s módja szerint kizsebeljük a lottótársaságot, ezért csak akkor játszottunk, amikor a nyeremény összege túllépte a harminc millió eurót.
Az ennél kevesebb nyereményre vonatkozó pénzünket átvittük a harminc millió feletti nyeremény időszakra.

Négyezer tipp volt a havi keretünk, amire fel kellett építeni "minden idők legnagyobb koncepcióit."
A feltorlódott pénzünkből olykor egyszerre háromezer tippet is el tudtunk készíteni.

A koncepciók egymásra épültek, s nem volt átfedés.
Egy saját computer software volt az egyetlen segítségünk, s a racionális emberi logikánk.

Minden alkalommal nyertünk, de sohase nyertük vissza a befektetett összeget.
A megnyert összeg legfeljebb csak egyharmada, olykor valamivel több volt a befektetett összegnek, melyet a legközelebbi játéknál szintén bevetettünk, vagyis ezzel növeltük a havi többezer tippünket.
A koncepció nagyobb lett és bonyolultabb, ami nekünk kedvezett.

Hogy mindenki megértse miféle koncepciókról volt szó, itt közöljük a számunkra legfontosabb és legtöbbet jelentő módszereket;
Az 1-től 50-ig való teljes "betakarás" módszerét háttérbe szorítottuk, mert csak ritkán húztak ki öt számot ilyenformán;

(Példának közöljük; 1-12-25-37-50)

Az egyes számot mindig kihagytuk, mert a ritkán kihúzott számot úgyis nagyobb számok követték, melyekkel nagyobb lett az esélyünk.
De az 1-en kívül minden számra felépítettünk egy nagy koncepciót, ami azt jelenti, hogy a kettessel kezdődő tipposzlopból készítettünk legalább ötven tippet.

Tehát ötvenszer kezdődött tippelésünk a 2-es számmal.

(Példa; 2-3-4-39-40, 2-3-10-11-21, 2-3-40-43-44, 2-3-20-30-50, 2-3-19-20-21, stb. Továbbá; 2-4-19-20-40, 2-4-17-49-50, 2-5-18-19-49, stb. )

Ugyanilyen változatos volt a 3-as számmal kezdett koncepciónk, melyből szintén ötvenet készítettünk, s így folytatódott a 30-as számmal kezdett koncepcióig.

Még 40-es számmal is kezdtünk koncepciókat, de már nem ötvenet, csak huszat, mert a negyvenes szám után már csak tíz számból állhatott a húsz variáció.

Sok koncepciót kezdtük, az 5-ös számmal és már 40 előtt befejeztük.

Minden alkalommal készítettünk legalább harminc olyan koncepciót is, amikor 2-vel kezdtünk és már a 30-as szám előtt befejeztük.

(Példa; 2-7-8-19-27,   2-7-10-14-22,   2-9-15-21,   2-11-12-17-18,stb.)

Az un. kisszámok koncepcióját is felépítettük.

(Példa; 10-11-18-23-28,   11-16-17-20-25, stb.)

Sok koncepciót készítettünk közepes nagyságú számokból.

(Példa; 16-20-30-33-37,   20-21-28-34-38, stb.)
Ezekből is volt legalább harminc-negyven tippünk.

Arra is ügyeltünk, hogy a számok gyakran kerüljenek egymásmellé, ilyenformán; (Példa; 8-9-19-20-22,   13-14-23-24-35, stb.)

Sok tippet készítettünk ilyenformán;

(Példa; 11-22-30-32-41,   14-20-34-40-44, stb.)

Minden koncepciónkban sokszor szerepelt aféle "logikátlan" stílus is.

(Példa;2-10-30-40-50,   20-31-41-42-43,   5-13-23-33-43, stb.)


A lottótársaság által kihúzott számok közül itt közlünk néhányat, ami egyértelműen manipulációra utal.
Az Európában beérkezett összes tippek után négy és félóra ideje volt a lottótársaság nagyteljesítményű computerének arra, hogy az összes tippből kiválassza azt az öt számot, amit senki se írt meg - s ezt felvételről, utólag bejátszották.
(Példák;17-18-19-24-40,   1-6-13-15-16,   4-16-17-18-32,   11-12-13-39-46,        1-40-42-43-47, stb.)

Ezek a "kihúzott számok" megjelenési formájuknál fogva hiteltelenek.
A véletlen bár nem lehetetlen, de ha módszeresen utána segítenek, akkor minden lehetséges.

Az osztrák lottónál (6 aus 45) is találtunk hiteltelennek tekintendő húzásokat;

(Példák; 1-4-5-6-7- 25- (pótszám 39),    2-4-9-12-13-16- (pótszám 15)

Tízéven át lottóztunk, havonta átlagosan 600 szelvénnyel, s a nyereséget is ismét befektettük, ezért olykor elértük a 700 szelvényt is, ami számunkra nagy mennyiség volt - tekintettel az egymással összefüggő és egymást kiegészítő tippek mennyiségére és bonyolultságára.

Volt olyan év is, hogy egyetlen alkalommal se értünk el négy találatot se, csak húzásonként féltucat három,  és vagy harmic-negyven kéttalálatot, olykor egy, vagy nagyon ritkán két csillaggal.

Egy egész évre kivetítve 120 ezer euro, + a nyereség (mintegy tizenöt, húszezer euro) bevetésével minden emberi logikával is kellett volna többször is, négy, sőt öt találatot is elérni - legfeljebb a csillagok nélkül.

Tíz év alatt mintegy másfél millió eurot fektettünk be a lottójátékba, de sohase nyertünk.
Ez számunkra nem volt meglepő, de elsősorban az állami monopólium lottótársaság manipulációit akartuk leleplezni, ami sikerült.

 

A Nemzeti Akadémia bécsi irodájában magunk is készítettünk ellenőrzésként saját lottót.
Az eredmény teljesen más volt, mint az állami monopóliumban működött lottó.
Ezt a játékot három hónapig folytattuk, hetente kétszer.

Az eredmény a következő;

egy darab öt találat - egy csillaggal, három darab öt találat - csillag nélkül, 

nyolc darab négy találat - egy csillaggal, tizenkét darab négy találat - csillag nélkül,

s harmickét darab három találat,-  részben csillaggal vagy anélkül.

Tehát a manipulációtól mentes magánlottóban működött a négyezer tippből álló időnkénti találat.

Az Eurolottó szelvényeket kivétel nélkül Ausztriában fizettük be, tekintettel az un. Österreich Bonus-ra, mely azt ígéri, hogy a lottók sorszámát külön is kihúzzák, mellyel százezer eurót lehet nyerni.
A mintegy évi nyolc, nyolc és félezer lottóink sorszámaiból egyszer se húztak ki semmit.
Tehát ezzel a trükkel is becsaptak mindenkit.

A tízévi lottójáték összes szelvényét archiváltuk, ami írásos bizonyíték, tehát várjuk az "Euro Lotto" bíróság előtti perét, mely mögött az európai unió csalása áll.

A lottószámok kihúzása elektronikus módszerrel, egy francia Notar (jegyző) jelenlétében - de a közönség soraiból független és élő tanuk nélkül -, lehetőség a súlyos visszaélésre, amiből csak az európai uniónak, ill. azoknak van nagy haszna, akik a csalást igazgatják és érdekeiknek megfelelően hallgatnak róla.

Még csak egy adatot közlünk; Ausztriában harminc év alatt a lottótársaság - osztrák lottóból = 6 aus 45 - több mint 48 milliárd eurót kasszírozott be a hiszékeny emberektől, mely összegből azok csak morzsákat láttak viszont.

Ha ezt kivetítjük az európai unióra, megszorozhatjuk az összeget hússzal, de mert tudvalevőleg az osztrákok nem tartoznak azon népek közé, melyek gyermeteg módon sok pénzt fektetnek be a "reménybe", ezért mintegy ezer milliárd körüli összeg lehet az a volumen, amit az európai unió kicsalt a lottózók köréből.

Ennek az összegnek mintegy húsz százalékát fizették ki, s ha a rendszer fenntartása további tíz százalékba került, az európai unió minimálisan hétszáz milliárd eurót mondhat magáénak a becsapott emberek pénzéből.


Igy is lehet?
De lehet ám, mert akit felkapott a remény szele és álomba merült, azzal mindet el lehet hitetni. - Még a lottó millliókat is, melyeket csak az államhatalom nyerhet meg - ugyanis akinek hisznek, az nyer.

Hogy mi ebből a tanulság?
Annyi mindenképpen, hogy aki másra bízza lelkét, elviszi az ördög, tehát " magad uram, ha szolgád nincsen."

Ezért gyűjtsék csak szépen össze pénzecskéjüket az emberek, s lottózás helyett csináljanak önmaguknak egy akármilyen kicsi üzletet, ami - bár eleinte kevés nyereséggel, de sikerhez vezet.
Mindent megold az idő, csak bízzanak önmagukban és saját szorgalmukban.

Ha pedig már annyi pénzük lesz, hogy részvényüzletekbe lehet befektetni, (tízezer dollár körüli összeg), vásároljanak maguknak a legjobb  amerikai részvényekből néhány darabot - dollár alapon - és az idő faktorra építsenek.
Mindent megold az idő, csak ne engedjék magukat manipulálni senkitől.

Minden sikerülhet, ha minden élő ember előtt titokban tartják azt, ami kizárólag a legbelsőbb magánügyük.
- Mindenkinek azt mondják, hogy pénzük nincs, csak adósságuk.
Akkor hamar elkopnak a haszonlesők és megmarad az összegyűjtött és befektetett pénzük.

De a legjobban a bankok manipulációira ügyeljenek, mert azok kizárólag a saját érdekeiket képviselik és nem az ügyfeleikét.


Ha racionálisan gondolkodnak, megvalósul egy álom, mely szebb lesz minden másnál.

 

Nemzeti Akadémia